L’índex de competitivitat en preus de la indústria catalana en relació amb els països industrialitzats registra una millora d’1,7 punts percentuals al primer trimestre del 2011 respecte al mateix període de l’any anterior, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) i el Departament d’Economia i Coneixement.

Aquesta evolució favorable és conseqüència de la tendència a la depreciació de l’euro (2,0 punts) respecte al conjunt dels països industrialitzats del món, ja que els preus interiors dels productes exportats per les empreses catalanes han tingut una evolució relativament desfavorable (0,2 punts) en relació amb l’experimentada pels mateixos productes a la resta de països industrialitzats del món. L’augment dels preus relatius ha tendit a moderar en unes dècimes els avantatges en la taxa de canvi.

Per àrees geogràfiques, la millora de la competitivitat dels productes industrials catalans ha estat també d’1,7 punts respecte al conjunt dels països desenvolupats, i d’1,6 punts respecte als països de la Unió Europea (27). En el primer cas, el resultat favorable es justifica sobretot pel component nominal, l’associat a l’evolució de la taxa de canvi: ha disminuït 1,5 punts. Els preus relatius han disminuït de forma molt més modesta (0,1 punts). En el cas de la Unió Europea (27) la millora interanual de tots dos components, preus relatius i taxes de canvi, ha estat més equilibrada: en un any el component de preus ha millorat 0,7 punts i el component nominal ho ha fet 0,8 punts. Es produeix, doncs, la circumstància que en el conjunt d’aquests països els productes de Catalunya s’han abaratit relativament, alhora que comprar un euro també ha estat relativament més barat, de forma que el resultat conjunt ha afavorit les exportacions catalanes.

En el cas de la zona de l’euro, el preus relatius de les exportacions catalanes han millorat al primer trimestre del 2011 en 0,6 punts. En aquest àmbit la taxa de canvi no té cap incidència, ja que comparteixen la mateixa moneda.

En l’àmbit dels nous països industrialitzats d’Àsia, hi ha hagut un guany de competitivitat de 0,4 punts anuals. Tota la millora reposa en la depreciació de l’euro (6,1 punts), ja que els preus relatius han evolucionat de forma desfavorable, en augmentar 5,2 punts percentuals. + info. 

 

Data d’elaboració: 22/09/2011
Font i fotografia: notícia premsa Gencat, 22/09/2011