Durant dos dies, els 12 i 13 de maig 2011, al Caixaforum de Barcelona , experts internacionals analitzen els sistemes d’avaluació en el congrés europeu ¨ Avaluar per aprendre¨. La Universitat Autònoma de Barcelona, el Departament d’Ensenyament i Lifelong Learning Programme SAIL organitzen aquest congrés, un esdeveniment que aplega diferents professionals del món educatiu d’Europa amb l’objectiu d’analitzar el present i futur dels sistemes d’avaluació educatius.

Durant dos dies, els 12 i 13 de maig 2011, al Caixaforum de Barcelona , experts internacionals analitzen els sistemes d’avaluació en el congrés europeu ¨ Avaluar per aprendre¨. La Universitat Autònoma de Barcelona, el Departament d’Ensenyament i Lifelong Learning Programme SAIL organitzen aquest congrés, un esdeveniment que aplega diferents professionals del món educatiu d’Europa amb l’objectiu d’analitzar el present i futur dels sistemes d’avaluació educatius.

El principal objectiu del congrés és reflexionar sobre la influència de l’avaluació en la millora dels resultats de l’alumnat i en l’aprenentatge. Les jornades inclouen conferències, taules rodones i seminaris amb la participació d’experts de països europeus com el Regne Unit, Noruega, Itàlia o la República Txeca.

Data d’elaboració: 13/05/2011
Font notícia premsa Gencat, 12/05/2011
Fotografia de F. Gabaldon: CC, 2.0 (by)