Com a resultat de la liberalització econòmica, la millora del transport i la innovació en les TIC, les Pimes es veuen cada vegada més exposades a la competència global, alhora que les companyies aïllades troben una dificultat creixent a l’hora de penetrar en mercats exteriors.

Com a resultat de la liberalització econòmica, la millora del transport i la innovació en les TIC, les Pimes es veuen cada vegada més exposades a la competència global, alhora que les companyies aïllades troben una dificultat creixent a l’hora de penetrar en mercats exteriors.

Donada la seva relativament petita capacitat de producció i la seva limitada capacitat de finançament, les Pimes troben difícil competir amb multinacionals capaçes d’explotar economies d’escala i, ara que els cicles de vida dels productes es van reduint progressivament, es veuen incapaçes de posicionar els seus productes a l’exterior.

La cooperació empresarial entre Pimes permet a firmes individuals millorar la seva competitivitat i aprofitar les oportunitats del mercat internacional. Una de les fórmules més reeixides de cooperació la constitueixen els consorcis d’exportació, senzilles fórmules d’associació empresarial i instrument apropiat per a Pimes que compten amb una suficient capacitat de producció i una mica d’experiència en comerç internacional, i necessiten un punt de suport per superar els desafiaments que sorgeixen de la globalització i la liberalització dels mercats. Cliqueu aquí per veure la taula comparativa entre consorcis d’exportació i altres modalitats de xarxes d’empresa.

Data d’elaboració: 05/07/2011
Font i fotografia: El exportador nº 152, julio 2011