La Generalitat ha obert el termini de presentació de sol·licituds per obtenir una de les 583 beques (111, a la UAB) dirigides a estudiants de màster i de programes de doctorat interessats en realitzar tasques de suport a activitats acadèmiques en alguna de les set universitats públiques catalanes i la UOC.

Les tasques que hauran de dur a termes les persones beneficiàries de les beques estan relacionades amb activitats de grups de pràctiques i seminaris, seguiment de treballs acadèmics, atenció i suport als estudiants, elaboració de material de suport a l’estudi i altres tasques de suport a les activitats acadèmiques.

La durada màxima de la beca és de tres mesos. Per sol·licitar aquests ajuts, cal estar matriculat el curs 2013-2014 en estudis de màster o en un programa de doctorat. L’import de la beca per a l’estudiant és de 406,09 euros mensuals bruts.

De les 111 beques que estan destinades a la UAB, n’hi ha 63 per a estudiants de màster i 48 per a doctorands. En cap cas, el beneficiari serà considerat com a personal acadèmic, i les tasques que duran a terme no seran incloses als plans docents.

Pel que fa a les beques per a estudiants de màster, la distribució per centres és la següent:

Escola d’Enginyeria: 6 beques

Facultat de Biociències: 7 beques

Facultat de Ciències: 7 beques

Facultat de Ciències de la Comunicació: 4 beques

Facultat de Ciències de l’Educació: 6 beques

Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia: 2 beques

Facultat de Dret: 5 beques

Facultat d’Economia i Empresa: 8 beques

Facultat de Filosofia i Lletres: 7 beques

Facultat de Medicina: 2 beques

Facultat de Psicologia: 6 beques

Facultat de Traducció i Interpretació: 2 beques

Facultat de Veterinària: 1 beca

I, en el cas de les beques per a doctorands, la distribució és la següent:

Escola d’Enginyeria: 4 beques

Facultat de Biociències: 5 beques

Facultat de Ciències: 5 beques

Facultat de Ciències de la Comunicació: 4 beques

Facultat de Ciències de l’Educació: 2 beques

Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia: 2 beques

Facultat de Dret: 2 beques

Facultat d’Economia i Empresa: 3 beques

Facultat de Filosofia i Lletres: 7 beques

Facultat de Medicina: 6 beques

Facultat de Psicologia: 2 beques

Facultat de Traducció i Interpretació: 2 beques

Facultat de Veterinària: 4 beques

La convocatòria, que gestiona l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), consta d’una partida pressupostària de 800.000 euros i estarà oberta fins el pròxim 16 de setembre. Com que els terminis són molt justos, podran sol·licitar l’ajut els estudiants que hagin estat admesos en programes de doctorat o de màster encara que no hagin formalitzat la matrícula per a aquest curs (serà en el moment de l’acceptació quan haurà d’acreditar que està matriculat). Tota la informació sobre la presentació de sol·licituds i la tramitació dels ajuts es pot trobar al web www.gencat.cat/agaur.

Font: www.uab.cat