Ruralapps impulsa el desenvolupament de programari embegut, aplicacions per a dispositius mòbils, aplicacions d’escriptori, plataformes al núvol o d’altres dels sectors agroalimentari, forestal o del medi rural.

Destinataris

El premi per a les dues modalitats s’adreça a qualsevol persona física o jurídica que hagi desenvolupat un programari funcional per als sectors agroalimentari, forestal i/o del medi rural.

Els programaris presentats poden ser de nova creació o bé estar en fase comercial.

Hi ha dues modalitats del premi cadascuna de les quals dotada amb 5.000 euros. Les nominacions es premien amb 2.000 euros cadascuna.

Modalitats

  • Ruralapps-ciència ciutadana
    Per oferir solucions tecnològiques innovadores a la ciutadania i facilitar l’accés a la informació, en els àmbits agroalimentari, forestal i/o del medi rural.
  • Ruralapps-professional
    Per oferir solucions tecnològiques innovadores a les persones professionals i empreses dels sectors agroalimentari, forestal i/o del medi rural, i millorar els processos de producció i de gestió, l’eficiència interna, la seguretat, la traçabilitat, la comercialització, la informació o el posicionament al mercat. Poden abastar des del procés de producció fins a la comercialització.

Més informació:

https://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/11417_Premi-Rural-Apps