Convocatòria South3E per a accelerar projectes i solucions Deep Tech procedents d’equips de recerca, start-ups i pimes que impactin en el desenvolupament social. 

Convocant a totes les parts interessades de l’ecosistema d’innovació que vulguin contribuir a reduir la bretxa del laboratori al mercat! 

South3E proporcionarà habilitats als investigadors i actors de la transferència de tecnologia en l’emprenedoria basada en la ciència i la comercialització de tecnologia, donant suport a les empreses emergents en fase de creixement en el desenvolupament de negocis i en la captació d’inversió, i proporcionant intermediació tecnològica per a empreses i empreses emergents i pimes en fase de creixement.

Data límit:  10/2/2023.

Més informació:

https://south3e.eu/program/