La creació de cooperatives torna a créixer a Catalunya. El 2010 en van néixer un 4,5% més, mentre que les societats mercantils van caure. Segons dades de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, el 2010 es van crear a Catalunya 118 societats cooperatives, un 4,4% més que en l’exercici anterior, quan les constitucions havien crescut un 14,1%. Malgrat tot, el nombre en termes absoluts (118 societats constituïdes el 2010) no és gaire esperançador: el 2003, per exemple, se’n creaven gairebé el doble. Els creixements en la constitució de cooperatives contrasta, això sí,amb l’evolució en la creació de societats mercantils, que va caure el 2009 i el 2010 a ritmes del 23%i del 5,7%, respectivament. No obstant això, els promotors de l’economia cooperativa no estan satisfets amb la participació d’aquest tipus d’empreses en el cens de societats: durant l’any passat es va crear una cooperativa per cada 120 societats mercantils.

Miquel Miró, president d’Ara Coop, cooperativa dedicada a la promoció de noves cooperatives, sosté que durant l’actual crisi s’han donat menys casos que en altres de treballadors d’empreses capitalistes que, en anar al concurs de creditors, opten per convertir la seva feina en capital i crear a partir d’allò una cooperativa. “En la situació actual l’empresari ho aprofita tot fins que ja no queda res”, explica Miró, que afegeix que presentar concurs de creditors és car per als seus administradors i es perden oportunitats de reconversió en cooperatives de moltes empreses petites. A més, tot i que a Catalunya el sistema és un dels més àgils del conjunt d’Espanya, l’administrador passa un temps massa llarg des de la declaració del concurs fins que la cooperativa de treballadors pot agafar les regnes de la societat, un temps en què resulta difícil conservar clients i proveïdors. Per tant, les societats limitades són la fórmula preferida pels emprenedors per la senzillesa, encara que no sempre és la millor opció.

Les cooperatives compten amb avantatges que no tenen les altres societats:
1. Capitalització de l’atur: En la creació de les cooperatives, els seus promotors poden capitalitzar el 100 % de l’atur per a la seva constitució. A més només al 2009 el departament de Treball de la generalitat va concedir 5,4 milions d’euros en subvencions a les cooperatives catalanes. Més de dos milions d’euros

2. Més feina: “Les cooperatives –afirma Miró– són fórmules empresarials més sofertes, cosa que té a veure amb la propietat del lloc de treball, d’aquí el suport de les administracions a aquest tipus de societats. Segons les estadístiques del 2009, durant aquell any les cooperatives creades tenien una mitjana de deu socis, fins a un total de 1.136. En comparació amb l’exercici anterior, i en un moment marcat pel fort augment de la desocupació, les 113 noves cooperatives van crear un 150% més de llocs de treball que les 99 del 2008.

3.Tipus i sectors: Del cens de gairebé 4.000 cooperatives que hi havia a Catalunya a finals del 2009, pràcticament 3.000 corresponien a cooperatives de treball associat, en què els socis comparteixen feina. Altres fórmules,com la de les cooperatives de consum, serveixen als seus promotors per fer compres de manera agregada, o bé per a la promoció d’habitatges o la prestació de serveis. Pel que fa a l’especialització sectorial, Miró explica que més de la meitat de les cooperatives de nova creació corresponen a empreses de serveis a les persones, serveis a les empreses i medi ambient i sostenibilitat.

4. Societats laborals: Un altre tipus de societats que formen part de l’univers cooperatiu sense ser estrictament cooperatives són les societats laborals, en què la majoria de la propietat correspon als treballadors (i on cap soci pot tenir més d’una tercera part del capital social). Al desembre 2010 hi havia a Catalunya 5.444 societats cooperatives, la majoria de les quals (3.293 empreses) del sector serveis. El nombre de societats laborals registrades al tancament del 2010 representa un 2,5% menys que l’últim mes del 2009.Al gener, se n’han creat cinc: dues de serveis, dues de construcció i una del sector industrial.

09/03/2011: S’ha aprovat un decret llei per unanimitat del Ple del Parlament i promogut pel Govern, per adaptar les cooperatives catalanes a la normativa internacional i que, amb caràcter voluntari, puguin modificar els seus estatuts per no perdre les aportacions de capital dels inversors que es donin de baixa.

Fonts: ara emprenem, 05/03/2011 i La Vanguardia, 10/03/2011.