L ‘ASSOCIACIÓ D’EMPRESES DEL PTV organitza amb la col·—laboració del PARC TECNOLÒGIC DEL VALLÈS i d’ EMERFOC el curs de formació elemental de lluita contra incendis. EMERFOC porta més de 12 anys formant equips d’intervenció en l’àmbit d’implantació dels plans d’autoprotecció.

L’objectiu del curs és donar a conèixer els elements que produeixen foc i com prevenir-ho, i assolir uns criteris d’actuació i d’autoprotecció davant un incendi.

Proporcionar a l’alumne els coneixements necessaris sobre els equips d’extinció i formar en la seva utilització i aplicació de les tècniques d’extinció. El curs està adreçat a tots aquells treballadors/es que estiguin obligats per al compliment de la llei de prevenció de riscos laborals 31/1995, i/o que formin part dels equips d’emergència.

Durant aquesta convocatòria es realitzarà unes sessions teòriques, enfocades a conèixer les característiques dels tipus de foc, extintors i consells d’autoprotecció, a més d’una sessió on es posarà en pràctica els coneixements adquirits.

PROGRAMA

1. Introducció al pla d’emergència. Activació i operativa.
2. Introducció a la naturalesa del foc. Conceptes fonamentals.
3. Els agents extintors i seu camp d’aplicació.
4. Mitjans de lluita contra incendis (Extintors i boques d’incendis)
5. Pràctiques amb foc real.

Dia i hora:
14 NOVEMBRE 2012
09:00 a 13:00 (4 h presencials + 2 h a distància)

Lloc:
Centre d’Empreses de Noves Tecnologies. Parc Tecnològic del Vallès (Cerdanyola del Vallès)

 

+ info (descarregar el document adjunt)

 

Font i fotografia: agenda www.ptv.cat