Curs VIP d’habilitats de comunicació Amb Manuel Campo Vidal

Impartit pel periodista i sociòleg Manuel Campo Vidal.

FICHA TÈCNICA DEL CURS

 

•Objectius

 

Conèixer, interioritzar i practicar tècniques que aporten eficàcia en la comunicació professional, presentacions en públic e intervenció
amb mitjans de comunicació.

 

•Metodologia:

 

Eminentment pràctic

 

•Duració:

 

-Una jornada de 7 hores
•Data: 28.03.2012

 

•Horari:

 

-9:00 a 13:30
-13:30 a 15:00 Dinar (inclòs en el curs)
-15:30 a 18:00

 

•Preu: 480€

 

Aquest curs es pot bonificar a través de les cotitzacions de la Seguretat Social. L’ import de la bonificació variarà segons el tipus d’empresa i el crèdit disponible.

 

Què inclou? La formació + els Coffe Breaks+ Dinar

 

•Dirigit a : empresaris, representants d’associacions e interessats en general
Pràctiques personals:

 

Gravació I visionat de cada assistent en set de televisió I recomanacions personals. Exercicis i simulacions

 

•Director I formador principal del curs:
Manuel Campo Vidal, director general del ICE.

 

•Lloc de celebració:

 

SEU de CIESC (Edifici Gremi de Fabricants de Sabadell)

 

CURS D’HABILITATS RENDIBLES DE COMUNICACIÓ
CONTINGUTS DEL CURS

 

L’EXCEL•LÈNCIA EN LA COMUNICACIÓ EMPRESARIAL
Manuel Campo Vidal

 

S’aborda la comunicació com una eina que potencia la productivitat i rendibilitat empresarial.
En aquest mòdul s’ofereix claus per estructurar i ordenar els missatges de una intervenció en públic i amb mitjans de comunicació d’una manera eficaç. Es mostra el mètode per organitzar una intervenció, jerarquitzar idees i la tècnica de “parlar en titulars” Aprendre dels millors
Es projecten vídeos d’intervencions reals dels que s’extreuen elements comunicatius eficaços.

 

Auditoria visuals
Cada assistent explica les seves fortaleses, debilitats i necessitats de comunicació, així com eines i mecanismes de preparació de les seves intervencions en públic
Exercicis pràctics. La meva empresa en un minut

 

Cada assistent realitza l’exercici de resumir la seva activitat empresarial en el marc d’una intervenció el públic s’ha definit prèviament.
Durant 1 minut cada directiu explica les idees força de la seva àrea de treball adaptant els missatges a un públic objectiu predeterminat (mitjans, clients, empleats , equip). El formador trasllada recomanacions concretes per potenciar les habilitats comunicatives de cada directiu.

 

TÈCNIQUES DE RELACIÓ EFICAÇ ENTRE EL PORTAVEU I ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ

 

Es mostra d’una manera pràctica les claus d’una intervenció rendible en termes de comunicació interprofessional i dirigida a mitjans de comunicació. S’expliquen les particularitat dels gèneres i formats periodístics, roda de premsa, entrevista, debats, declaracions “totals”, “el canutazo”. Es mostra com elaborar missatges eficaços dissenyats per obtenir eficàcia en mitjans de comunicació.

 

CLAUS PERQUÈ LA MEVA EMPRESA SIGUI NOTÍCIA

 

Es mostren com funcionen els mitjans de comunicació i les bases de la informació empresarial. S’expliquen els criteris de noticiabilitat i els gèneres periodístics. S’explica com dissenyar un Pla de Comunicació d’empresa i les claus de les eines de comunicació corporativa: nota de premsa , roda de premsa, dossier, relacionspúbliques.

 

TÈCNIQUES ESCÈNIQUES

 

S’exercita un mètode eficaç de posada en escena entonació, projecció de la veu i comunicació no verbal.
En aquest mòdul s’aborda la comunicació no verbal com una eina que pot reforçar l’eficàcia de l’emissió dels missatges verbals. Cada assistent realitza pràctiques d’intervencions en públic i rep recomanacions personals de millora.
Taller de veu
Cada assistent realitza d’una manera individual exercicis d’entonació, projecció de la veu i respiració. Es realitzen recomanacions individuals de millora.

 

EXERCICIS INDIVIDUALS D’INTERVENCIONS EN PÚBLIC

 

Cada assistent realitza una simulació d’una intervenció en públic, entrevista o roda de premsa que es grava en un set de televisió. En aquest exercici l’assistent incorpora els elements i tècniques plantejades en els anteriors mòduls formatius. Es visiona cada gravació i l’equip de formadors realitza recomanacions específiques per potenciar l’eficàcia comunicativa de cada professional directiu.

 

QUI ES ICE (Institut de Comunicació Empresarial)

 

L’ institut de Comunicació Empresarial, ICE, és un centre de formació especialitzaten la formació d’executius d’alta direcció. Compta amb una àmplia experiència en l’entrenament de portaveus en situacions comunicatives pro-actives i de crisi. L’equip de professors de l’ ICE està format per professionals de reconegut prestigi i experiència en l’àmbit professional de la comunicació i la docència. L’ ICE està realitzant plans de formació de comunicació en empreses i organitzacions de diferents sectors d’activitat entre els quals destaca:
Banc Santander, BBVA, Renfe, Seat, Ferrovial, Michelin Abertis, La caixa- SILK, Red.es( MITYC) Paradores, ING, Groupama, Nestle Pharmamar, Sanofi Aventis, Novartis Revista Emprenedores, Barcelona Activa Societat Espanyola de Reumatologia, Col•legi d’enginyers, Canals i ports, Col•legi d’enginyers de telecomunicacions, Societat Espanyola de Urologia Universitat Europea de Madrid, Universitat de Alicante, universitat de Vic, Eada, Itae Escola de Negocis.
Les valoracions dels curs impartits estan obtenint una mitjana de “excel•lent”.

+Info: www.aecv.cat