La web ha estat dissenyada per adaptar-se a les necessitats dels usuaris i les usuàries dels nostres serveis (persones i empreses), amb continguts atractius, tot millorant la usabilitat i oferint una navegació més intuïtiva i adaptada a tot tipus de dispositius.

Durant el mes de abril, la nova web ha rebut un total de 5.503 visites, respecte aquest total , 64 han sigut noves altes dels 680 usuaris/ries que han interaccionat amb la web.

Si analitzem els dispositius que es fan servir per accedir a la web, un 52,4 % dels usuaris accedeixen per dispositius mòbils/tauletes.

Respecte a les pàgines més visitades :

El 53,17 % de les visites del mes de abril ha estat per consultar l’espai “Treball-Ofertes de feina”.

Cal remarcar també que una part important de les visites són les d’aquelles persones que volen accedir a la seva àrea personal (10,72 %).

Les altres pàgines més visitades són:

Actualitat (7,27 %), Formació tecnològica i d’impacte (8,09 %), Emprenedoria (1% ), Empresa (1%), Orientació professional (1,36%), Comerç i mercats (1%) i altres pàgines (1,33%).

Pots consultar els nostres serveis en https://www.cerdanyolactiva.cat/