La web ha estat dissenyada per adaptar-se a les necessitats dels usuaris i les usuàries dels nostres serveis (persones i empreses), amb continguts atractius, tot millorant la usabilitat i oferint una navegació més intuïtiva i adaptada a tot tipus de dispositius.

Durant el mes de desembre, la nova web ha rebut un total de 4.078 visites, respecte aquest total , 52 han sigut noves altes dels 485 usuaris/ries que han interaccionat amb la web.

Si analitzem els dispositius que es fan servir per accedir a la web, un 48,6 % dels usuaris accedeixen per dispositius mòbils/tauletes.

Respecte a les pàgines més visitades :

El 55,59 % de les visites del mes de desembre ha estat per consultar l’espai “Treball-Ofertes de feina”.

Cal remarcar també que una part important de les visites són les d’aquelles persones que volen accedir a la seva àrea personal (6,79 %).

Les altres pàgines més visitades són:

Actualitat (7,83 %), Formació tecnològica i d’impacte (6,04 %), Emprenedoria (1,37% ), Empresa (1,17 %), Orientació professional (1,42%), Comerç i mercats (1%) i altres pàgines (1,09 %).

Pots consultar els nostres serveis en https://www.cerdanyolactiva.cat/