La web ha estat dissenyada per adaptar-se a les necessitats dels usuaris i les usuàries dels nostres serveis (persones i empreses), amb continguts atractius, tot millorant la usabilitat i oferint una navegació més intuïtiva i adaptada a tot tipus de dispositius.

Durant el mes de gener, la nova web ha rebut un total de 6.819 visites, respecte aquest total , 57 han sigut noves altes dels 943 usuaris/ries que han interaccionat amb la web.

Si analitzem els dispositius que es fan servir per accedir a la web, un 63,3 % dels usuaris accedeixen per dispositius mòbils/tauletes.

Respecte a les pàgines més visitades :

El 53,86 % de les visites del mes de gener ha estat per consultar l’espai “Treball-Ofertes de feina”.

Cal remarcar també que una part important de les visites són les d’aquelles persones que volen accedir a la seva àrea personal (6,38 %).

Les altres pàgines més visitades són:

Actualitat (4,28 %), Formació tecnològica i d’impacte (8,51 %), Emprenedoria (1,33% ), Empresa (1,57 %), Orientació professional (1,31%), Comerç i mercats (1%) i altres pàgines (6%).

Pots consultar els nostres serveis en https://www.cerdanyolactiva.cat/