La web ha estat dissenyada per adaptar-se a les necessitats dels usuaris i les usuàries dels nostres serveis (persones i empreses), amb continguts atractius, tot millorant la usabilitat i oferint una navegació més intuïtiva i adaptada a tot tipus de dispositius.

Durant el mes de juliol, la nova web ha rebut un total de 5.037 visites, respecte aquest total , 49 han sigut noves altes dels 626 usuaris que han interaccionat amb la web.

Si analitzem els dispositius que es fan servir per accedir a la web, un 62,7 % dels usuaris accedeixen majoritàriament per dispositius mòbils/tauletes.

 

 

Respecte a les pàgines més visitades :

 

 

El 58,21 % de les visites del mes de juliol ha estat per consultar l’espai “Treball-Ofertes de feina”.

Cal remarcar també que una part important de les visites són les d’aquelles persones que volen accedir a la seva àrea personal (7,06 %).

Les altres pàgines més visitades són:

Actualitat (3,82 %), Formació tecnològica i d’impacte (2,94 %), Emprenedoria (2,78% ), Empresa (1,69 %), Orientació professional (1%), Comerç i mercats (1,43%) i altres pàgines (1,39 %).

Pots consultar els nostres serveis en https://www.cerdanyolactiva.cat/