La web ha estat dissenyada per adaptar-se a les necessitats dels usuaris i les usuàries dels nostres serveis (persones i empreses), amb continguts atractius, tot millorant la usabilitat i oferint una navegació més intuïtiva i adaptada a tot tipus de dispositius.

Durant el mes de juny la nova web ha rebut un total de 6.935 visites, respecte aquest total ,

69 han sigut noves altes dels 741 usuaris/ries que han interaccionat amb la web.

Si analitzem els dispositius que es fan servir per accedir a la web, un 51,3 % dels usuaris accedeixen per dispositius mòbils/tauletes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecte a les pàgines més visitades :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 59,71 % de les visites del mes de juny ha estat per consultar l’espai “Treball-Ofertes de feina”.

Cal remarcar també que una part important de les visites són les d’aquelles persones que volen accedir a la seva àrea personal (10,48 %).

Les altres pàgines més visitades són:

Actualitat (6,79 %), Formació tecnològica i d’impacte (3,93 %), Emprenedoria (1,62% ), Empresa (1,56%), Orientació professional (1,46%), Comerç i mercats (1%) i altres pàgines (1,20%).

Pots consultar els nostres serveis en https://www.cerdanyolactiva.cat/