La web ha estat dissenyada per adaptar-se a les necessitats dels usuaris i les usuàries dels nostres serveis (persones i empreses), amb continguts atractius, tot millorant la usabilitat i oferint una navegació més intuïtiva i adaptada a tot tipus de dispositius.

Durant el mes de juny, la nova web ha rebut un total de 5.908 visites, respecte aquest total , 70 han sigut noves altes dels 610 usuaris que han interaccionat amb la web.

Si analitzem els dispositius que es fan servir per accedir a la web, un 50,9 % dels usuaris accedeixen majoritàriament per dispositius mòbils/tauletes.

Respecte a les pàgines més visitades :

 

El 48,32 % de les visites del mes de juny ha estat per consultar l’espai “Treball-Ofertes de feina”.

Cal remarcar també que una part important de les visites són les d’aquelles persones que volen accedir a la seva àrea personal (7,42 %).

 

Les altres pàgines més visitades són:

 

Actualitat (9,34 %), Formació tecnològica i d’impacte (3,28 %), Emprenedoria (2,20 % ), Empresa (3,35 %), Orientació professional (1,61 %), Comerç i mercats (0,59%) i altres pàgines (1,42 %).

Pots consultar els nostres serveis en https://www.cerdanyolactiva.cat/