La web ha estat dissenyada per adaptar-se a les necessitats dels usuaris i les usuàries dels nostres serveis (persones i empreses), amb continguts atractius, tot millorant la usabilitat i oferint una navegació més intuïtiva i adaptada a tot tipus de dispositius.

Durant el mes de maig la nova web ha rebut un total de 12.774 visites, respecte aquest total , 105 han sigut noves altes dels 1.159 usuaris/ries que han interaccionat amb la web.

Si analitzem els dispositius que es fan servir per accedir a la web, un 48,8 % dels usuaris accedeixen per dispositius mòbils/tauletes.

Respecte a les pàgines més visitades :

El 40,89 % de les visites del mes de maig ha estat per consultar l’espai “Treball-Ofertes de feina”.

Cal remarcar també que una part important de les visites són les d’aquelles persones que volen accedir a la seva àrea personal (5,57 %).

Les altres pàgines més visitades són:

Actualitat (1,83 %), Formació tecnològica i d’impacte (2,58 %), Emprenedoria (1% ), Empresa (1%), Orientació professional (1%), Comerç i mercats (1%) i altres pàgines (37,38%).

Pots consultar els nostres serveis en https://www.cerdanyolactiva.cat/