La web ha estat dissenyada per adaptar-se a les necessitats dels usuaris i les usuàries dels nostres serveis (persones i empreses), amb continguts atractius, tot millorant la usabilitat i oferint una navegació més intuïtiva i adaptada a tot tipus de dispositius.

Durant el mes de novembre, la nova web ha rebut un total de 7.243 visites, respecte aquest total , 97 han sigut noves altes dels 790 usuaris que han interaccionat amb la web.

Si analitzem els dispositius que es fan servir per accedir a la web, un 42,8% dels usuaris accedeixen per dispositius mòbils/tauletes.

Respecte a les pàgines més visitades :

 

El 53,63 % de les visites del mes de novembre ha estat per consultar l’espai “Treball-Ofertes de feina”.

Cal remarcar també que una part important de les visites són les d’aquelles persones que volen accedir a la seva àrea personal (8,21 %).

Les altres pàgines més visitades són:

Actualitat (7,60 %), Formació tecnològica i d’impacte (4,44 %), Emprenedoria (2,10% ), Empresa (3,69 %), Orientació professional (1,80%), Comerç i mercats (1%) i altres pàgines (1,49 %).

Pots consultar els nostres serveis en https://www.cerdanyolactiva.cat/