La web ha estat dissenyada per adaptar-se a les necessitats dels usuaris i les usuàries dels nostres serveis (persones i empreses), amb continguts atractius, tot millorant la usabilitat i oferint una navegació més intuïtiva i adaptada a tot tipus de dispositius.

Durant el mes de setembre, la nova web ha rebut un total de 10.507 visites, respecte aquest total , 115 han sigut noves altes dels 1.273 usuaris que han interaccionat amb la web.

Si analitzem els dispositius que es fan servir per accedir a la web, un 62,1 % dels usuaris accedeixen majoritàriament per dispositius mòbils/tauletes.

Respecte a les pàgines més visitades :

 

El 58,76 % de les visites del mes de setembre ha estat per consultar l’espai “Treball-Ofertes de feina”.

Cal remarcar també que una part important de les visites són les d’aquelles persones que volen accedir a la seva àrea personal (7,39 %).

Les altres pàgines més visitades són:

Actualitat (7,01 %), Formació tecnològica i d’impacte (5,62 %), Emprenedoria (1,63% ), Empresa (1,31 %), Orientació professional (1,21%), Comerç i mercats (1%) i altres pàgines (1,40 %).

Pots consultar els nostres serveis en https://www.cerdanyolactiva.cat/