La web ha estat dissenyada per adaptar-se a les necessitats dels usuaris i les usuàries dels nostres serveis (persones i empreses), amb continguts atractius, tot millorant la usabilitat i oferint una navegació més intuïtiva i adaptada a tot tipus de dispositius.

 

Durant el mes d’octubre, la nova web ha rebut un total de 7.154 visites, respecte aquest total , 141 han sigut noves altes dels 783 usuaris que han interaccionat amb la web.

 

Si analitzem els dispositius que es fan servir per accedir a la web, un 48,5 % dels usuaris accedeixen per dispositius mòbils/tauletes.

Respecte a les pàgines més visitades :

El 51,74 % de les visites del mes d’octubre ha estat per consultar l’espai “Treball-Ofertes de feina”.

 

Cal remarcar també que una part important de les visites són les d’aquelles persones que volen accedir a la seva àrea personal (8,04 %).

 

Les altres pàgines més visitades són:

 

Actualitat (7,32 %), Formació tecnològica i d’impacte (5,80 %), Emprenedoria (4,49% ), Empresa (4,79 %), Orientació professional (1,36%), Comerç i mercats (1%) i altres pàgines (0,54 %).

 

Pots consultar els nostres serveis en https://www.cerdanyolactiva.cat/