Investigadors de la Universitat Politècnica de Catalunya – BarcelonaTech (UPC), de l’Institut de Química Mèdica (IQM-CSIC) i de la Universitat de Glasgow han demostrat que el fàrmac CD27 representa una alternativa en el tractament de la malària. Per a això, han analitzat l’estructura cristal·lina de l’ADN amb el fàrmac CD27 a partir d’experiments de difracció de raigs X en el Sincrotró ALBA. La recerca ha estat publicada a la revista científica Acta Crystallographica D.

Un grup internacional d’investigadors, liderat per Lourdes Campos, del Departament d’Enginyeria Química de la Universitat Politècnica de Catalunya – BarcelonaTech (UPC), ha demostrat que el fàrmac CD27 pot ser una opció en el tractament contra la malària, a partir de l’estudi de la imatge en 3D de l’estructura cristal·lina d’un complex d’ADN i el fàrmac.

El fàrmac CD27 és un compost sintetitzat per investigadors de l’Institut de Química Mèdica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IQM-CSIC), a Madrid, liderats per Christophe Dardonville. “El CD27 està químicament relacionat amb les diamidines —molècules de dues amidines— i s’ha utilitzat prèviament amb èxit contra altres paràsits similars del gènere Trypanosoma, que produeix a Àfrica “la malaltia de la son” i la malaltia de Chagas a Amèrica del Sud”, afirma la investigadora Lourdes Campos.

Els resultats demostren com el fàrmac CD27 cobreix per complet l’esquerda menor d’una zona de l’ADN, evitant així el desenvolupament normal del paràsit i provocant la seva mort.

Aquesta recerca permet una millor comprensió d’aquesta família de compostos i pot contribuir significativament en el desenvolupament de nous fàrmacs, més efectius contra la malària.

Font: web Cells