L’1 de juny entra en vigor el Real Decret 235/2013 de Certificació Energètica d’Edificis que obliga a emetre un certificat energètic per poder llogar i/o vendre edificis (pis o local) o part d’ells. Aquesta  exigència ve derivada de la directiva 2002/91/CE, que tracta de fomentar l’eficiència energètica en edificis i habitatges. 

Però quin és el document oficial relatiu a la certificació energètica?; qui pot realitzar aquest certificat?; quin és el preu de la certificació energètica?; en quins casos és obligatori?; quines obligacions té el venedor o arrendador?… la implementació del certificat energètic està generant molts dubtes entre els propietaris i gestors comercials d’edificis, pisos i locals comercials i industrials. Precisament, per tal de respondre aquests i d’altres interrogants que puguin sorgir al voltant del tema, el Parc Tecnològic del Vallès (PTV) i l’empresa ATISAE, han organitzat una jornada informativa que tindrà lloc a l’Auditori del PTV el proper dimarts 4 de juny per la tarda (veure programa i inscripcions).

Si esteu interessats ens assistir-hi encara sou a temps d’ inscriure-vos.

Font: http://www.ptv.cat/index.php/ca/noticies/1171-sabado-entra-en-vigor-la-obligacion-de-emitir-un-certificado-energetico-por-el-alquiler-o-venta-de-edificios