Els sistemes productius han canviat i evolucionat al llarg de la història. Es pot afirmar que, en les darreres dècades, el factor determinant ha estat principalment el d’assolir el major increment de benefici econòmic. No obstant, en l’actualitat, som conscients que hi ha altres factors a tenir en compte: els recursos són limitats, la generació en excés de residus i emissions i el consum exagerat d’energia són insostenibles i la legislació, en conseqüència, és cada cop més estricta. Aquesta situació condueix, de manera inexorable, a replantejar la manera de produir i les característiques que han de tenir els nous productes i serveis.

Dins aquest marc ahir va tenir lloc al Parc Tecnològic del Vallès la jornada ecodiscat 2012-2015, el Programa català d’ecodisseny, eina de competitivitat i de sostenibilitat social, ambiental i econòmica, a càrrec d’Alfred Vara Blanco, cap del Departament de Prevenció de l’Agència de Residus de Catalunya, i d’Enric Pueyo Bes, tècnic del Servei de Qualificació Ambiental de la Direcció General de Qualitat Ambiental.

Tant Alfred Vara Blanco com Enric Pueyo van explicar que al llarg del cicle de vida d’un producte o servei, des de l’obtenció de les matèries primeres, passant pel transport, processos de transformació i fabricació, distribució i utilització, fins que el producte passa a ser un residu i se li aplica un tractament final, existeix una fase altament important i decisiva que determinarà les característiques definitives del producte: la fase de disseny. Depenent dels criteris aplicats en aquesta fase, el producte o servei tindrà un comportament o una altre. Si a la fase de disseny tenim en compte els aspectes ambientals, aleshores estem parlant d’ecodisseny o disseny ecològic, i si afegim els aspectes socials, parlem de disseny per a la sostenibilitat.

Els assistents a la jornada van aprendre que l’ecodisseny, per tant, és una eina necessària per a la fabricació de productes i serveis eficients, sostenibles, socialment responsables i competitivament diferenciats.

Cal esmentar que el primer Programa català d’ecodisseny (ecodiscat 2012-2015) ha estat el resultat d’un procés sistemàtic i participatiu. S’han cercat les iniciatives i les línies de treball dutes a terme els darrers anys a nivell europeu. S’ha nodrit d’experiències pròpies, brainstormings, sondejos i d’un procés de participació pública amb tots els agents socials. El resultat concret ha estat la definició de tres eixos estratègics essencials, 7 línies bàsiques i 42 actuacions concretes, assolibles i engrescadores, amb l’objectiu d’assolir una economia verda, que sigui ambientalment, socialment i econòmicament sostenible i competitiva.

Font: http://www.ptv.cat/index.php/ca/noticies/1192-ecodiseno-una-herramienta-necesaria-para-la-fabricacion-de-productos-y-servicios-eficientes-sostenibles-y-socialmente-responsables