Malgrat la crisi del sector, Compact Habit preveu una expansió del seu model constructiu de mòduls prefabricats

Construir edificis de forma industrialitzada. Aquesta és la gran innovació que l’empresa bagenca Compact Habit ha aportat al món de la construcció, un sector actualment molt deprimit. Fins ara en la construcció “s’han millorat de forma contundent els materials de construcció, però el procés continua sent molt tradicional”, raona el conseller delegat de l’empresa, Jordi Tragant.

Compact Habit ha aconseguit que a la seva nau de Cardona es pugui construir un edifici sencer que posteriorment s’instal·larà allà on sigui necessari. “Es munta com si es tractés de fitxes de Lego”, explica Miguel Morte, director d’innovació de l’empresa constructora. En realitat es tracta de construir un edifici en una cadena de muntatge tal com si fos un cotxe. “És un sector en el que ens hem emmirallat”, reconeix Tragant. Tot implica molta més velocitat i qualitat en la construcció, a més de seguretat per als treballadors.

Cal entendre que “el que es mou és l’edifici i no els treballadors, com passa a l’obra tradicional”, afirma Morte. Un cop finalitzat l’edifici es traslladen els mòduls amb transport especial, fins al punt on s’ha d’instal·lar i a base de grues i en no més de quinze dies, l’edifici queda totalment construït i condicionat. “Quan parles de transport molta gent s’espanta, però per a les persones que coneixen els transports especial el trasllat d’aquests mòduls no té res d’extraordinari”, assegura el director d’innovació. De moment l’empresa ja porta més de 30 mil metres quadrats d’edificació construïda.

Nombrosos premis
El sistema de edificació Modular integral industrialitzada (eMii) –nom com s’ha batejat el sistema- ja va ser premiat fa sis anys a Construmat per la seva proposta innovadora i, enguany, ha rebut una de les mencions al premi d’edificació dels premis Construmat 2013 amb la residència d’estudiants de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès. L’edifici també ha estat guardonat amb nombrosos reconeixements nacionals i internacionals, com el premi Greenbuilding que concedeix la Comissió Europea als promotors d’edificis de nova construcció que destaquin pel seu baix impacte mediambiental, eficiència energètica i innovació tecnològica.

Facturació intermitent
Va ser l’any 2009 quan Compact Habit va iniciar aquest sistema pioner en el món de la construcció. Des d’aleshores la seva facturació va anar en augment. Dels 9’5 milions que es van facturar l’any 2010 es va passar al 11’5 milions del 2011. Però la davallada, l’any 2012 va ser més que important, tant sols “600.000 euros”. “Va ser nefast”, reconeix Tragant que explica la situació en el fet que “la inversió pública es va aturar de cop”.

Tot i que no s’ha arribat als nivells de l’inici de la dècada, l’empresa ha recuperat la facturació que per aquest any 2013 es preveu que serà de 4 milions, mentre que el primer semestre del 2014 està previst que sigui de 5’5 milions.

Mòduls que s’exporten
Per superar la sotragada, l’empresa va iniciar un intensiu procés d’internacionalització que li està donant els seus fruits. De moment ja ha obert mercat a França i al setembre instal·larà un edifici a la localitat francesa de Pau. El pla d’internacionalització fa especial incidència en territori europeu com França, Suïssa, Alemanya o nord d’Itàlia: “Els preus de la construcció allà són més elevats i, per tant, nosaltres podem ser molt més competitius amb el nostre sistema i obrir un important nínxol de mercat”, explica el conseller delegat, Jordi Tragant.

La recepta de l’èxit
Miguel Morte, direcció d’innovació de Compact Habit, explica quines són els grans avantatges del sistema d’industrialització de la construcció i les principals diferències respecte el sistema tradicional.

– Reducció de les juntes: la construcció de l’edifici es fa a la planta de Cardona i es poden construir grans mòduls, a més de ser un muntatge ràpid permet “reduir el número de juntures, que és un dels grans problemes de la construcció”, assegura Morte.

– Velocitat de construcció: la insdustrialització del procés ha permès que es puguin construir 150 metres quadrats diaris i que l’encaix de les peces al lloc on es planta l’edifici sigui molt fàcil. La reducció de temps és a l’hora una reducció important de costos.

– Sistema flotant: cada un dels mòduls construïts té un sistema de tirants elàstics que permet que l’edifici s’adapti perfectament als terrenys i a més “dóna unes bones prestacions d’aclimatació i en cas de sismologia”.

– Fàcil desmuntatge: Un dels grans avantatges de la construcció d’aquest tipus de construcció és que resulta tant fàcil muntar com desmuntar, de forma que si un edifici –pel motiu que sigui- ha de desaparèixer del seu lloc no cal que sigui derruït, pot ser desmuntat per aprofitar els mòduls en una altra construcció amb la reducció de runa que això suposa.

-Carcassa de formigó: A diferència dels mòduls prefabricats, el principal element de construcció continua sent el formigó, “actualment reciclable”, com a l’edificació convencional. Això “dóna una perfecta solidesa a l’edifici i unes molt correctes prestacions de manteniment i inèrcia tèrmica”.

-Obra finalitzada: La construcció de l’edifici inclou la canalització i tots els serveis: lavabos, piques, cuines…

-Qualitat laboral: L’empresa admet que es produeix una reducció de llocs de treball en aquest sistema constructiu també resulta molt evident que la seguretat i higiene per als treballadors és molt superior a la del sistema de construcció tradicional. “No calen arnesos, ni pujar alçades. El treballador treballa sempre des de la mateixa posició al terra i el que es mou és l’edifici i no l’operari”.