Els hospitals catalans disposaran d’una nova eina comparativa per conèixer el seu nivell de desenvolupament de les TIC i comparar-se amb Europa.

La Fundació TicSalut ha signat un conveni amb HIMSS Analytics Europe que permet obtenir el grau d’adopció de les TIC dels hospitals catalans segons la mètrica EMRAM.

El model EMRAM és una mètrica per comparar el grau d’implantació de les tecnologies en salut electrònica als centres hospitalaris mitjançant la classificació en vuit nivells, segons el grau que tinguin d’ús de la història clínica electrònica i d’implementació dels diferents registres clínics electrònics (vegeu 1). HIMSS Analytics Europe(HAE) és l’organisme que ha adaptat el model americà EMRAM a la realitat europea.

Cal remarcar que actualment només un centre europeu, el UKE (Hospital Universitari d’Hamburg-Eppendorf), ha obtingut el prestigiós nivell 7 EMRAM i que tan sols nou hospitals europeus han obtingut de moment el nivell 6, entre els quals es troben Badalona Serveis Assistencials i, més recentment, l’Hospital Clínic de Barcelona.


Nivell Capacitats acumulades:(1)

7 Història clínica totalment electrònica, capacitats para compartir història clínica resumida, data warehousing, control de qualitat i BI; permetent el contínuum assistencial.
6 Documentació mèdica
fent ús de plantilles estructurades totalment integrades en sistemes d’ajuda a la presa de decisions clíniques i R-PACS complet i circuit de medicació complet.
5 Cicle del medicament implantat
o R-PACS complet.
4 Prescripció d’ordres mèdiques
implantada en almenys un servei i/o prescripció electrònica; podria tenir un sistema d’ajuda a la presa de decisions clíniques basat en protocols clínics; com a mínim, en un departament o planta d’hospitalització.
3 Documentació clínica i d’infermeria
(fluxos de treball); podria disposar d’ajudes a la detecció d’errors, a la introducció d’ordres mèdiques i/o PACS disponible externament al diagnòstic per la imatge.
2 Repositori de documentació clínica, història clínica electrònica o data warehouse clínic; pot tenir un vocabulari mèdic controlat i regles bàsiques de control d’errors de suport a la presa de decisions. Integració de l’R-PACS amb el HIS (Health Information System)
1 Implantats els departamentals de farmàcia, laboratori i radiologia o
estan externalitzats i els tenen integrats.
0 Algun dels tres departamentals no està implementat
, o estan externalitzats i no han processat en línia la informació dels proveïdors externs.

(*)Es pot assolir fins al nivell 6 si almenys està implementat en un servei clínic en el 100%.

Més informació a :
http://www.himssanalytics.eu/EMRAM.html
http://www.gencat.cat/salut/ticsalut/html/ca/dir3594/ticsalut_penteo_emr…
http://www.gencat.cat/salut/ticsalut/html/ca/dir1769/doc35288.html

Data d’elaboració: 24/11/2011
Font i fotografia: notícia premsa Gencat, 23/11/2011