A través del Programa Finestreta, la UAB atorga beques a estudiants de grau o màster oficial que no disposen d’altres ajuts i es troben en dificultats per continuar la seva carrera. El proper 30 de setembre es tanca la convocatòria actual per a alumnes que hagin patit situacions sobrevingudes el 2014.

Fins al 30 de setembre, romandrà obert el període actual per demanar ajuts del Programa Finestreta de la UAB, destinat a compensar les situacions sobrevingudes que dificulten el desenvolupament d’estudis universitaris. La UAB ha impulsat el Programa Finestreta amb una dotació global màxima de 300.000 euros per al curs 2013-2014. Els ajuts estan adreçats a estudiants matriculats en ensenyaments oficials de grau (o de màster oficial obligatori per a l’exercici de la professió), que no disposin de cap altre tipus d’ajut. El beneficiari haurà d’estar matriculat aquest curs i acreditar una situació sobrevinguda durant el 2014 que dificulti el desenvolupament o la continuïtat dels estudis.

Hi ha diferents modalitats: ajuts vinculats a la prestació d’una col·laboració amb la UAB; ajuts de matrícula per a aquells crèdits matriculats per primera vegada durant els curs acadèmic; ajuts d’exempció dels recàrrecs associats a la morositat econòmica de la matrícula; ajuts vinculats a una estada de practiques; i altres ajuts que consideri la comissió.

La documentació per sol·licitar la beca haurà de ser presentada a la gestió acadèmica del centre corresponent, al Punt d’Informació (Plaça Cívica) o al registre general de la UAB, al Rectorat.

Font: web uab.cat