Els investigadors del Centre TECNIO BIO-GLS de la Universitat Autònoma de Barcelona desenvoluparan un projecte d’R+D+i amb l’empresa URBASER per optimitzar els processos de tractaments de residus que l’empresa utilitza i minimitzar-ne l’impacte ambiental.

El centre BIO-GLS ha signat un conveni amb l’empresa URBASER que els permetrà aplicar directament tot el coneixement sobre tecnologies de tractament de residus sòlids i emissions gasoses desenvolupat pel centre durant els últims vint anys. Concretament, els investigadors de BIO-GLS duran a terme una avaluació de les tecnologies de compostatge i filtració implantades per URBASER i així podran dissenyar i establir estratègies d’optimització dels processos de tractament de residus.

Aquest conveni permetrà aprofitar les sinergies d’ambdues entitats i cooperar per desenvolupar i aplicar a nivell industrial tecnologies que podrien millorar significativament el tractament dels residus sòlids, minimitzar els impactes ambientals associats i alhora reduir els costos d’operació. Per aconseguir-ho, els investigadors analitzaran tecnologies de compostatge, bioassecatge i biofiltració dels gasos emesos. A més, duran a terme estudis específics d’estabilitat de materials i caracterització d’emissions gasoses.

La característica principal de les tecnologies que desenvolupa BIO-GLS és que són biològiques, és a dir, que utilitzen microorganismes per eliminar els contaminants, en comptes de tecnologies químiques. D’aquesta manera, els processos són més ecològics, segurs i, a la vegada, més econòmics.

Els resultats d’aquest projecte permetran a l’empresa URBASER millorar les plantes de  gestió dels residus que dissenya, construeix i gestiona. S’aconseguirà, així, millorar l’eficiència dels processos de tractaments de residus que utilitza URBASER, permetent aconseguir materials finals més estables i la generació de menys emissions gasoses contaminants. Per tant, les poblacions properes a plantes de tractament de residus no hauran de patir les molèsties ocasionades per les olors que poden generar-se. També s’espera obtenir compost de qualitat que podrà ser aplicable com a adob orgànic.