El grup d’enginyeria i tecnologia SENER integra el consorci guanyador de la licitació per construir les fases 2 i 3 – les centrals Noor 2 i Noor 3 – del gran complex solar de Ouarzazate, al sud del Marroc. L’Agència Marroquina per a l’Energia Solar (Masen), organisme del Govern del Marroc, ha seleccionat novament un projecte liderat per ACWA International Power, després adjudicar la primera fase del complex, la planta Noor 1, en què SENER ja formava part del consorci constructor.

En aquest nou contracte, SENER va a dur a terme l’enginyeria, construcció i posada en marxa d’Noor 2 i Noor 3, dues centrals d’energia solar tèrmica  on s’empraran tecnologies diferents: de captadors cilindroparabólicos SENERtrough® (dissenyats i patentats per SENER) i de torre central amb camp de heliòstats, respectivament. SENER participa, per tant, en tota la part d’energia solar tèrmica del complex, ja que Noor 4, encara per adjudicar, serà una planta amb tecnologia fotovoltaica.

El complex solar, situat en els voltants de la ciutat marroquina de Ouarzazate, representa el major projecte d’energia solar del país. Noor 1, també amb tecnologia de captadors cilindroparabòlics SENERtrough®, tindrà una potència instal·lada de 160 MWe; per la seva banda, Noor 2, dotada de la segona generació de captadors de SENER, el sistema SENERtrough®-2 (provat a la planta termosolar Vall 2 (Cadis) i que suposa un estalvi en costos i una millora d’eficiència) comptarà amb 200 MWe; finalment, Noor 3, de 150 MWe, consisteix en una planta de torre central amb receptor de sals amb tecnologia de SENER, que és una evolució natural de la planta Gemasolar (Sevilla), també de SENER. Totes incorporen un sistema d’emmagatzematge en sals foses que els permetrà generar electricitat en absència de radiació solar. Noor 1 entrarà en funcionament el 2015, mentre que Noor 2 i Noor 3 començaran a operar el 2017.

Avui en dia, SENER és una empresa líder en energia solar tèrmica, tant pel nombre de projectes en cartera (ha intervingut en més de vint plantes, la majoria construïdes com a clau en mà, a Espanya, EUA, Sud-àfrica i el Marroc, que representen més de 1.500 MWe de potència instal·lada i un estalvi superior al milió de tones anuals de CO2) com per les solucions tecnològiques pròpies. Alguns d’ells, ja en funcionament, són veritables fites tecnològiques, com Gemasolar i Valle 1 i Valle 2.

Font: web SENER