Durant dècades, la Unió Europea ha finançat un gran nombre de projectes de R+D+i amb l’objectiu de generar tecnologies i coneixement valuós en l’àmbit de l’aigua. Com a resultat, s’han desenvolupat incomptables eines, guies, models, protocols o informes que no han aconseguit prou difusió entre els usuaris finals i que han resultat poc accessibles al seu públic potencial. Per trobar una solució a aquest fet, la Unió Europea ha finançat amb un milió d’euros una acció de suport i coordinació que liderarà el CREAF i que rep el nom de WaterInnEU. El projecte arranca avui amb un kick off meeting que es celebra a la Casa de Convalescència, Barcelona, i que ha reunit als vuit socis del projecte i a representants de la Comissió Europea.

Segons la Unió Europea, la proposta presentada pel CREAF té un enfoc totalment innovador i podria donar la volta a aquest problema. En primer lloc, WaterInnEU proposa crear una comunitat activa i interrelacionada entre totes les seves components i membres. Tecnològicament aquesta comunitat estarà suportada sobre un marketplace virtual on es recolliran la majoria de productes i coneixements derivats dels projectes europeus en l’àmbit de l’aigua, per connectar-los amb els usuaris, les empreses i els gestors que en podrien fer ús. El marketplace virtual es desenvoluparà de forma sinèrgica amb l’Associació per la Innovació Europea sobre l’Aigua (EIP Water) que gestiona la Unió Europea amb l’objectiu d’integrar-se al seu portal institucional.

D’altra banda, WaterInnEU serà un projecte interactiu que identificarà les necessitats tecnològiques actuals del sector de l’aigua i potenciarà aquelles solucions innovadores que es considerin més adequades. El projecte proposa establir un diàleg amb els actors principals d’aquest sector per identificar quins projectes previs de recerca tenen més possibilitats d’arribar a la societat, ja sigui perquè tenen potencial d’arribar al mercat, o perquè, per exemple, aporten millores en la gestió eficient dels recursos hídrics. Després, WaterInnEU oferirà al voltant del marketplace assessorament i serveis tècnics professionals per potenciar que aquests resultats de la recerca arribin al mercat, o que els resultats científics siguin més comprensibles i arribin als gestors i actors del sector de l’aigua amb capacitat de decisió. “Si dins del marketplace identifiquem per exemple unes dades o models matemàtics hidrològics que poden ajudar a que una petita o mitjana empresa desenvolupi un nou producte, nosaltres guiarem la transformació del resultat de la recerca en un nou producte o servei, i a la seva futura explotació”, comenta Lluís Pesquer, investigador del CREAF que coordina el projecte.

Dades en accés obert i interoperables

Gràcies a WaterInnEU també s’espera que progressivament tota la informació generada durant les darreres dècades en l’àmbit de l’aigua (dades, metadades, eines, models, etc..), estigui el màxim d’harmonitzada, estandarditzada i en accés obert. Per això, el projecte dissenyarà un pla per promoure la interoperabilitat i fer que tota aquesta informació sigui reutilitzable i aprofitable per tots els usuaris finals. “La interoperabilitat és un requeriment essencial per la incorporació al nostre marketplace, però alhora és el què pot obrir més les portes i donar més garanties del seu èxit final. La interoperabilitat permet que el nou producte o servei sigui molt més connectable, reusable i reconeixible”, comnta Joan Masó, expert del CREAF en interoperabilitat.

Formen part de consorci del WaterInnEU el CREAF com a coordinador, la Technische Universiteit Delft (Holanda), les empreses alemanyes 52°North Initiative for Geospatial Open Source Software i Adelphi Research, les també empreses RandBee (Itàlia), Antea Belgium (Bèlgica) i Orion Innovations, (Regne Unit). i l’organització Global Water Partnership – Central and Eastern Europe (Eslovàquia). 

Més Informació: Web de WaterInnEu

Font: web PRUAB