El CReSA prova amb èxit una nova vacuna contra la tuberculosi en cabres

Investigadors del Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA) han dut a terme el primer estudi de vacunació enfront a la tuberculosi utilitzant com a model experimental la cabra domèstica. La vacuna, anomenada AdAg85A, ha estat dissenyada perinvestigadors de McMaster University (Canadà) per prevenir la tuberculosi en humans, i actualment es troba en fase I d’assajos clínics.

Actualment, i des de fa quasi 100 anys, la única vacuna comercialitzada arreu del món és la vacuna BCG (Bacil de Calmette-Guérin, soca atenuada de Mycobacterium bovis) però la seva eficàcia és força limitada i nombrosos grups de recerca de diversos països treballen amb la finalitat de trobar una vacuna universal que la substitueixi o en reforci la eficàcia.

Els estudis del CReSA han demostrat que les cabres vacunades amb BCG i que posteriorment són inoculades amb la nova vacuna AdAg85A (que expressa una proteïna de Mycobacterium tuberculosis) presenten una major protecció enfront a la tuberculosi que les vacunades només amb BCG. En concret, la nova vacuna reforça la resposta del sistema immune (l’anomenat efecte “booster”) enfront a la infecció tuberculosa, disminuint les lesions, el número de bacteris i la seva replicació, i reduint la disseminació intrapulmonar i extrapulmonar de la infecció.

Fins el moment, la vacuna s’havia testat només en rata i conill d’índies. Aquests models han estat els més utilitzats en la recerca de nous tractaments o vacunes enfront a la tuberculosi, però tenen com a inconvenient que no reprodueixen les lesions característiques de la tuberculosi en humans i finalment moren, degut a una ràpida progressió de la infecció enlloc de reproduir un procés crònic, com succeeix en humans o grans mamífers. Per aquesta raó, és necessari l’ús d’un model d’animal gran, de manera que es reprodueixi millor el que succeeix en l’ésser humà.

 Malgrat que recentment s’havien realitzat estudis similars emprant el model boví, també hoste natural de tuberculosi, els seus principals inconvenients eren el seu difícil maneig i l’elevat cost de la recerca.

En aquest sentit, i per primer cop en el món, els investigadors del CReSA han utilitzat la cabra domèstica com a model experimental. La cabra és un hoste natural de tuberculosi i reprodueix amb elevada similitud les característiques patològiques i la resposta immunològica a la infecció tuberculosa activa en humans.

A banda de les importants implicacions que l’estudi té en salut pública, aquests resultats demostren que la vacunació pot ser una opció eficaç per al control de la tuberculosi en el bestiar cabrum, malaltia endèmica al nostre país i a molts d’altres, i que causa pèrdues econòmiques al sector ramader. Alhora, també suposa un risc d’infecció per a les persones que estan en contacte amb els animals (ramaders, veterinaris, etc.). Actualmenta Europa no es vacuna amb BCG ja que no és una vacuna massa eficaç i a més pot interferir en el diagnòstic. Per això, és necessari investigar noves vacunes o estratègies de vacunació.

 

Font i fotografia: notícia del (PRUAB)www.uab.es 06/11/2012