El CVC explora noves vies d’aplicació de la visió per computador en les Google Glass

El Centre de Visió per Computador (CVC) ha signat un conveni de col·laboració amb l’empresa Soft for You (SFY) amb l’objectiu d’explorar possibles vies d’explotació de tecnologies de visió per computador mitjançant “wearable platforms” com Google Glass o SmartWatch entre d’altres.

Aquest conveni dóna resposta a les necessitats de les dues parts ja que el CVC està interessat en trobar noves vies de transferir i explotar les seves tecnologies i SLY vol nodrir-se de tecnologies aplicables a aquesta mena de dispositius.

Amb motiu de la 1st CERCA Conference celebrada el passat 28 d’abril a “El Born CC” i com a primera acció conjunta dins del conveni, el CVC i SFY van dissenyar una demostració molt senzilla que consistia en la visualització d’un vídeo a través de les Google Glass al mirar cap a un pòster presentat pel CVC.

Les ulleres detectaven un marcador present al pòster, en aquest cas una imatge, que activava l’aplicació i permetia veure el vídeo. Això va donar peu a que els assistents que les van testejar es plantegessin possibles usos d’aquest dispositiu des d’aplicar-ho en la gestió del patrimoni cultural fins a usos per a suport a pacients amb problemes de memòria. A més, manipular les ulleres i poder-les provar els ha permès conèixer una mica més una tecnologia molt nova en plena fase de proves.

Font: web PRUAB