El Consell de Ministres donarà avui llum verda a l’avantprojecte de llei de suport als emprenedors, que inclou mesures per impulsar l’activitat per compte propi i la creació d’empreses, i fomentar el seu creixement, innovació i sortida a l’exterior.

La reunió del Consell de Ministres estarà presidida per la vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, davant l’absència del president Mariano Rajoy, que aquest divendres torna del seu viatge a Colòmbia.

L’Executiu acordarà previsiblement l’avantprojecte de llei de suport a l’emprenedor i la seva internacionalització, una norma pendent des de fa temps que l’Executiu es va comprometre a aprovar en el segon trimestre de l’any en el marc del pla nacional de reformes remès a Brussel · les.

La nova llei inclourà una sèrie de mesures per fomentar la inversió i l’activitat a Espanya, com la concessió del permís de residència als estrangers que emprenguin i creïn ocupació o que adquireixin un habitatge habitual.
L’IVA

Entre les mesures fiscals destaca la introducció de l’IVA amb criteri de caixa des l’1 de gener de 2014 per les pimes amb una facturació inferior als 2 milions d’euros, de manera que Hisenda no els exigirà el pagament de l’IVA fins que cobrin les factures .

Així mateix, hi haurà una deducció del 10% en l’impost de societats dels beneficis reinvertits en l’activitat econòmica i es permetrà recuperar les inversions en R + D quan l’empresa no pugui beneficiar-se de les deduccions corresponents. Els inversors informals o business angels poden deduir en l’IRPF el capital aportat a una nova empresa i estaran exempts de tributar pels guanys patrimonials si les inverteixen en un altre projecte.

Es crearà la figura de l’emprenedor de responsabilitat limitada per a evitar que els seus deutes empresarials afecten el seu patrimoni personal essencial i es facilitarà la constitució de societats de responsabilitat limitada en quatre hores amb un cost de quaranta euros. A més, s’inclourà la matèria de “emprenedoria” en l’educació primària i secundària, i es promourà l’anomenada segona oportunitat a través d’un mecanisme extrajudicial de pagaments alternatiu al concurs de creditors.

S’ampliarà la llista d’activitats exemptes de llicència municipal i s’elevarà a 500 metres quadrats la superfície alliberada de demanar permís als ajuntaments. Per promoure la internacionalització de l’economia espanyola es preveu un nou règim de visats i autoritzacions de residència per a estrangers que inverteixin en projectes empresarials que creïn llocs de treball o que tinguin un impacte rellevant des del punt de vista socioeconòmic o de la innovació.

Paral · lelament s’aprovarà el projecte “Emprende.3”, que comunicarà a l’emprenedor amb l’Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals a través d’una única pàgina web, en la qual es recolliran tots els documents necessaris per a l’obertura d’una empresa i la seva posada en marxa.

Font: http://www.eleconomista.es/gestion-empresarial/noticias/4851247/05/13/Gobierno-aprueba-hoy-la-ley-de-emprendedores-que-impulsa-la-autonomia-laboral.html