El laboratori d’Odournet, ubicat al Parc de Recerca UAB, ha demostrat el compliment de la norma de qualitat ISO 17025 amb competència tècnica per a la realització d’Assaigs en ​​el sector mediambiental, concretament per a l’anàlisi d’olor per olfactometria dinàmica.

Odournet ha obtingut de l’acreditació de l’Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) d’acordals criteris de la norma  UNE-EN ISO / IEC 17025. Aquesta és la setena acreditació que aconsegueix el Grup segons la ISO 17025 per a l’anàlisi olfactomètric. El seu laboratori d’Holanda aconseguí el primer certificat d’acreditació el 28 de setembre de 1993. Des de llavors, Odournet ha mantingut el seu compromís per garantir la qualitat, l’exactitud i la repetibilitat dels resultats de les anàlisis d’olor, actualment operant 6 laboratoris d’olfactometria acreditats.

Estel·la Pagans, directora de projectes d’Odournet destaca: “A part d’oferir anàlisis de Compostos Orgànics Volàtils i aromes mitjançant un sistema GCMS d’última generació, l’acreditació del laboratori d’olfactometria demostra el nostre compromís per oferir serveis d’anàlisi d’olor i consultoria d’alta qualitat als nostres clients”.