El Parc de Recerca UAB gestiona a les empreses spin-off i start-ups la tramitació dels ajuts ENISA Joven Emprendedor, ENISA Emprendedor i el Neotec. Entre els serveis que ofereix el Parc per ajudar a crear i consolidar empreses, s’inclou la tramitació d’ajuts d’R+D+I. 

Aquests ajuts permeten dotar dels recursos financers necessaris a empreses de recent constitució perquè puguin fer front a les inversions que necessita el projecte en la seva fase inicial.

L’Empresa Nacional d’Innovació (ENISA) ofereix dos línies de finançament per a la creació d’empreses. Per una banda, ENISA Joven Emprendedor té la voluntat de dotar dels recursos necessaris a les pimes recent creades per a menors de 40 anys. Per altra banda, ENISA Emprendedor ofereix suport financer a les primeres fases de vida de totes les empreses, sense establir cap límit d’edat.

Finalment, el Parc de Recerca UAB també gestiona la tramitació dels ajuts NEOTEC 2014, del Centre pel desenvolupament tecnològic industrial (CDTI). Aquestes ajudes tenen com a objectiu donar suport a la creació i consolidació de noves empreses de base tecnològica a Espanya.

Si esteu interessats, contacteu amb Mònica Cerdán: Monica.cerdan@uab.cat o emprenedors.parc@uab.cat

Font: web PRUAB