El ritme de creació d’empreses s’ha accelerat en els últims 5 anys , tot i la crisi , amb una mitjana de creació de més de 7 empreses anuals.

El Parc de Recerca UAB ha acollit a 8 noves empreses de base tecnològica en el seu entorn durant l’any 2013. Les noves companyies són Infantium, Micro4ener, Delectatech, Health & SportLab, RiscControl, Acceplan, Mass Factory i Rizoma Lab.

En total, el Parc de Recerca ha impulsat 73 empreses basades en projectes de recerca des del 2001, amb un índex d’èxit de més del 90% i la creació de més de 300 llocs de treball, molts d’ ells altament qualificats. Durant els últims 5 anys, en plena crisi econòmica, el ritme de creació d’empreses ha augmentat, situant-se la mitjana en més de 7 empreses a l’any. A més, un 60% del total, ha aconseguit tenir presència en els mercats internacionals.

Segons Buenaventura Guamis, director general del Parc, “els projectes creats al nostre entorn tenen una base molt sòlida de coneixement i tecnologia, el que explica el seu alt índex d’èxit. Estem convençuts que la creació d’empreses és una de les vies principals per transferir aquest coneixement a la societat i aportar noves sortides als mercats professionals”.

Com a instrument al servei de la transferència de coneixements i tecnologia entre la UAB i l’empresa, el Parc contribueix a impulsar projectes empresarials sorgits de l’activitat investigadora de la mateixa Universitat o bé que han estat proposats per part d’emprenedors.

Per promoure l’aparició i el creixement d’aquestes empreses, el Parc de Recerca UAB ofereix als emprenedors diferents serveis d’assessoria, des assessoria legal o fiscal, fins a activitats de promoció i de comercialització, entre d’altres.

De les 8 noves empreses acollides al Parc durant el 2013, 4 són de nova creació, mentre que 4 de les empreses ja havien estat creades però han decidit adherir-s’hi per les facilitats i el suport que reben els projectes en el entorn de la UAB.

“Al Parc de Recerca UAB posem a disposició de les empreses una de les infraestructures mundials en equipaments, centres i grups de recerca especialitzats d’alta qualitat. Tot i així, pot passar encara que una empresa del Vallès hagi anat a buscar un equip d’investigació especialitzat a països com Alemanya, desconeixent que en el seu propi entorn es trobava la infraestructura i els recursos necessaris per desenvolupar el seu projecte”, explica Guamis.

El Parc de Recerca UAB disposa, a més, d’espais d’incubació per a empreses de nova creació , adaptats a les necessitats dels emprenedors en les diferents etapes de creixement. Aquests vivers d’empreses compten amb condicions avantatjoses per facilitar l’etapa inicial de posada en marxa i creixement de l’empresa.

Font: web PRUAB