Buenaventura Guamis, director general del Parc de Recerca UAB, i Daniel Cañardo Blasco, president de la delegació de Barcelona de SECOT, van firmar el passat 10 de març un conveni que té per objecte el desenvolupament d’un projecte d’assistència d’assessorament empresarial per tal de donar suport  a les noves iniciatives empresarials sorgides en l’entorn Parc de Recerca UAB.

El PRUAB i SECOT comparteixen la voluntat de contribuir al naixement de noves activitats econòmiques fomentant l’activitat emprenedora i donar suport als emprenedors  al llarg de tot el procés de creació de l’empresa. Per aquesta raó, les dues entitats col·laboraran, entre altres coses, en el diagnòstic inicial de viabilitat de projectes, en el suport en l’elaboració del pla de negoci, pla financer, plans comercials i de comunicació i en l’assessorament en l’estratègia de creixement. 

Font: web PRUAB