El principal objectiu d’aquesta jornada era presentar els projectes empresarials dels membres de l’associació per tal de visualitzar i identificar què aporta i què pot aportar cadascú. Igualment es volia potenciar el networking entre els participants per tal d’impulsar noves oportunitats comercials.

En aquesta línia va centrar la seva intervenció el director de Desenvolupament de Clústers d’ACCIÓ, Joan Martí, que va parlar dels clústers “com a eina per generar noves oportunitats de negoci”, detallant el funcionament i els avantatges de formar-ne part així com remarcant la importància de les col·laboracions.

Aquesta experiència ha permès plantejar al Clúster de Salut Mental de Catalunya unes Jornades d’Immersió Estratègica per aquest any 2015. Aquesta convocatòria donarà l’oportunitat d’explicar casos d’èxits empresarials, les últimes eines d’innovació i les tendències en startups, les estratègies guanyadores de posicionament saludable i l’experiència internacional de clústers de referència.

Font: web PRUAB