L’European Research Council (ERC) ha atorgat al doctor Joan Seoane, i per segona vegada, la prestigiosa beca “Proof of Concept “. Aquesta beca suposa una injecció econòmica per a la investigació del grup d’Expressió Gènica i Càncer, que dirigeix Joan Seoane, centrada en cèl·lules mare i el desenvolupament de tractaments anti-tumorals més efectius per tumors cerebrals, concretament el Glioblastoma multiforme (GBM), molt agressiu i amb una mitjana de supervivència molt baixa. 

En aquesta convocatòria, el projecte del professor Seoane se centrarà en el desenvolupament d’un anticòs terapèutic més eficaç i més segur per al tractament del càncer, a partir d’un doble mecanisme d’acció per eliminar cèl·lules mare canceroses i reactivar el propi sistema immunològic del tumor. L’àrea d’estudi del grup del Dr. Seoane es focalitza en el glioblastoma multiforme (GBM), i com resoldre i atendre les necessitats terapèutiques mitjançant el desenvolupament de teràpies personalitzades que específicament eliminin les cèl·lules mare cancerígenes (CMC) i a més reactivin el sistema immune de l’hoste contra el tumor. 

D’altra banda, la investigadora del CSIC L. Maria Lois, del Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG), situat al campus de la UAB, ha obtingut també un altre dels ajuts Proof of Concept que ha atorgat el Consell Europeu de Recerca en aquesta segona convocatòria. Maria Lois desenvoluparà el projecte “SUMOblock: Blocking SUMO conjugation as drug discovery strategy”, per explotar l’identificació de noves molècules en Biomedicina.

Font: web UAB