Acaben de publicar les xifres sobre el programa Erasmus el 2013 i un any més demostra que és un dels programes de la Unió Europea amb més èxit: 270 000 estudiants van rebre finançament per anar a una universitat d’un altre país de la UE. El programa va recolzar també l’intercanvi d’52.624 professors que van ampliar estudis, fer períodes de pràctiques, van impartir classes o rebre formació. En total el 10% dels estudiants de la UE ha passat o està passant una part dels seus estudis, o la totalitat, en un altre país, amb el suport d’Erasmus o d’altres mitjans públics i privats. 

UN NOU RECORD PER ERASMUS 

El programa va començar fa vint anys, i el nombre d’estudiants que s’ha beneficiat d’una beca Erasmus ha anat creixent de forma ininterrompuda, aquest any ha augmentat un 6% en relació amb l’anterior. El nombre de erasmus augmentar en tots els països excepte en sis, Lituània, Espanya, Letònia, Islàndia, Luxemburg i Liechtenstein. El major increment es va registrar a Malta (un 40%); seguit de Xipre (36%), Croàcia (27%) i Turquia (22%). 

ESPANYA, LA CAMPIONA DE ERASMUS 

Tot i haver baixat en el nombre d’erasmus un 1%, Espanya ha estat el país que més joves ha enviat a estudiar oa realitzar pràctiques (39.249), seguida de França (35 311) i Alemanya (34.891). També Espanya va ser el destí més popular, va acollir a 40 202 estudiants; li van seguir Alemanya (30.368) i França (29.293). Els nois i noies van estar en un altre país una mitjana de 6,2 mesos, i la quantia de la beca en termes generals va ser de 253 euros (en comparació amb els 234 euros de l’any anterior). Espanya ha estat el país amb la beca més baixa, 143 euros al mes i el més alt Liechtenstein amb 616 euros. 

EL FUTUR: ERASMUS + 

Erasmus +, el nou programa d’educació, formació, joventut i esport de la UE, va començar la seva marxa al gener de 2014. Té un pressupost total de gairebé 15 000 milions d’euros per al període 2014-2020, el que suposa un augment del 40% en comparació amb l’etapa anterior. El seu propòsit és finançar oportunitats de mobilitat per a 4 milions de persones, inclosos més de 2 milions d’estudiants d’ensenyament superior que podran estudiar o adquirir experiència laboral a l’estranger, tant dins com fora d’Europa. El programa està obert a tots els estudiants d’institucions d’educació superior a les que se’ls hagi concedit una Carta Universitària Erasmus en els 33 països del programa (el 2014, són els 28 Estats membres, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, l’Antiga República Iugoslava de Macedònia i Turquia). La major part de lesinstitucions d’educació superior d’Europa (prop de 5.000) s’han adherit a la Carta Universitària Erasmus. A partir del curs acadèmic 2015/16 també s’oferirà possibilitats d’intercanvi d’estudiants i personal entre els països del programa i països socis de fora d’Europa. 

L’import de la beca és més just i transparent. Hi ha uns nivells mínim i màxim (per exemple, entre 200 i 450 euros al mes per estada d’estudiants en un país amb un cost de la vida similar) fixats a nivell de la UE. L’objectiu és aconseguir que a finals de la dècada s’hagi beneficiat de la mobilitat com a mínim el 20% dels estudiants. Actualment, és al voltant del 10% els estudiants de la UE que cursen estudis o reben formació en el extranjerocon ajuda d’una beca Erasmus o d’altres recursos públics o privats. D’ells, al voltant del 5% gaudeix d’una beca Erasmus. 

Com participar

Erasmus + per estudis: Els estudiants que desitgen realitzar part dels seus estudis en un altre país han d’haver cursat com a mínim el segon any d’estudis en una institució d’educació superior. El període d’estudis pot variar entre 3 i 12 mesos. 

Períodes de pràctiques Erasmus +: Els estudiants poden accedir a un període de pràctiques Erasmus + des del primer any dels seus estudis superiors. L’estada pot ser d’entre dos i dotze mesos. 

Erasmus + per al personal: El personal docent ha de presentar un programa d’ensenyament a la seva institució o empresa d’enviament, aprovat per la institució de recepció. Així mateix, el personal que vulgui sol · licitar una beca de formació Erasmus també ha d’aconseguir que el seu programa sigui acceptat per la institució o empresa d’enviament i per la institució o empresa de recepció. 

Cursos intensius d’idiomes Erasmus (EILC): Erasmus ofereix cursos especialitzats de les llengües menys utilitzades i ensenyades de la UE, per ajudar els estudiants a preparar els seus estudis o els seus períodes de pràctiques a la UE. Els cursos s’organitzen en els països en els quals s’utilitzen oficialment aquestes llengües. No obstant això, no s’ofereixen cursos per a les llengües més ensenyades, com és el cas de l’anglès, l’alemany, el francès o l’espanyol.

Adjuntem guia del programa.

Font: web Comissió Europea