Ja és habitual trobar en nombrosos anuncis publicitaris i productes els anomenats codis QR (quick response code), un codi de barres bidimensional que permet emmagatzemar grans quantitats d’informació i que pot  ser llegit des d’smartphone o tablets mitjançant dispositius de captura d’imatges.

No obstant els codis QR són relativament nous en el nostre país i son poques les petites i mitjanes empreses que coneixen les seves utilitats. El Parc Tecnològic del Vallès (PTV), sempre al servei de les empreses, ha volgut avançar-se, un cop més, i posar aquesta nova eina i les seves avantatges a l’abast de les empreses ubicades en el Centre d’Empreses de Noves Tecnologies del PTV.

Els codis QR facilitats pel PTV permeten que els visitants que acudeixin al Parc puguin  obtenir  informació sobre les empreses que s’hi troben instal·lades. Concretament poden accedir, de forma immediata, a tota aquella informació que l’empresa ofereixi en el seu web corporatiu.

Els codis QR estan en el directori de localització d’empreses, ubicat a l’exterior de l’edifici del Centre d’Empreses i, un cop dins, en cadascuna de plaques identificatives de les empreses.

Font: http://www.ptv.cat/index.php/ca/noticies/1158-el-ptv-ofrece-las-ventajas-de-los-codigos-qr-en-las-empresas