El Servei de Promoció Econòmica de l’Ajuntament ha obtingut, el mes de gener d’enguany, la recertificació ISO 9001:2015 dels seus processos en l’àmbit de la formació, l’ocupació, la intermediació laboral, la creació i la consolidació d’empreses.
El Servei de Promoció Econòmica és l’únic servei de l’Ajuntament que disposa d’aquesta certificació internacional en gestió integrada de la qualitat.
La norma ISO 9001:2015 és l’estàndard internacional que permet reconèixer el compliment dels requisits exigits de qualitat respecte a polítiques, objectius i processos de gestió documental establerts, així com la seva avaluació i millora continua.
Per fer possible l’acreditació, el Servei de Promoció Econòmica ha hagut de superar una auditoria externa, per avaluar-ne la implementació i eficàcia del sistema de gestió. L’empresa spg Certificación  ha estat l’encarregada de fer aquesta avaluació i d’emetre el certificat ISO 9001:2015.
L’empresa auditora va valorar positivament el compromís de la Direcció i l’objectiu de millorar els procediments i la gestió d’indicadors dels diferents serveis.