El Sincrotró ALBA està examinant els imants que s’instal·laran a l’anell d’emmagatzematge de SESAME, la font de llum de sincrotró que s’està construint a l’Orient Mitjà.

Construir un sincrotró es una petita odissea, ja que implica desenvolupaments molt exigents en àrees com l’enginyeria, la computació o la física d’acceleradors, entre d’altres. La col·laboració entre diferents instal·lacions de llum de sincrotró i lexperiència són clau per optimitzar el procés de construcció.

El Sincrotró ALBA col·labora amb l’Organització Europea per a la Investigació Nuclear (CERN) en la validació del prototip i una sèrie de 16 imants dipolars que s’instal·laran a SESAME, la font de llum de sincrotró que s’està construint en l’actualitat a Jordània. Els imants dipolars s’utilitzen als sincrotrons per guiar la trajectòria dels electrons. També s’utilitzen per generar llum de sincrotró ja que els electrons, al rebre una acceleració centrípeta, emeten llum de sincrotró. 

El Laboratori de Mesures Magnètiques del Sincrotró ALBA s’encarrega de caracteritzar el mapa de camp magnètic d’aquests imants, és a dir, mesurar amb exactitud la intensitat del camp magnètic al pla horitzontal que conté la trajectòria dels electrons. Aquest procés és el pas final en la producció dels imants i assegura que es respecten les estrictes toleràncies definides per la dinàmica del feix.

Amb aquest objectiu, els experts d’ALBA utilitzen un banc de mesures que conté un braç robòtic 3D i un sensor magnètic de gran precisió així com una metodologia pròpia – desenvolupada durant la construcció del Sincrotró ALBA – per mesurar el camp magnètic dins dels imants, comprovant la seva uniformitat i el seu gradient amb un marge d’error màxim del 0.05%.

Aquesta activitat forma part del projecte CESSAMag FP7, liderat pel CERN, que té la finalitat de donar suport a la construcció de SESAME. Aquests tests van començar a finals de 2014 amb la validació del prototip i s’estendrà durant uns vuit mesos aproximadament, completant la mesura dels 16 imants dipolars.

“Aquesta col·laboració és el resultat de l’excel·lent experiència adquirida pel personal d’ALBA durant la construcció i l’operació de la infraestructura, que ha ubicat els nostres científics i enginyers a la avantguarda de la ciència”, diu Caterina Biscari, directora del Sincrotró ALBA.

El Laboratori de Mesures Magnètiques del Sincrotró ALBA és l’únic a Espanya especialitzat en mesurar grans estructures magnètiques. A banda dels imants i dispositius d’inserció d’ALBA, ha estat contractat per validar imants per altres centres de recerca i empreses nacionals i internacionals.

SESAME, un sincrotró per promoure les aliances científiques a l’Orient Mitjà

La Font de Llum de Sincrotró per a les Ciències Experimentals i Aplicades de l’Orient Mitjà (Synchrotron-Light for Experimental Science and Applications in the Middle East, SESAME) va néixer sota els auspicis de la UNESCO al 2002. Basat en el model del CERN, SESAME és una organització cooperativa que reuneix a científics i governs de la regió. Part dels seus components procedeixen de Bessy I, un antic accelerador de partícules alemany.

Aquesta nova infraestructura té l’objectiu d’obrir noves vies de cooperació i resoldre reptes científics a la regió de l’Orient Mitjà. SESAME és “un gran pas en la col·laboració científica internacional, eliminant les barreres polítiques en benefici de la investigació”, comenta Caterina Biscari.

A 30 kilòmetres d’Amman, el consell rector de SESAME està format per nou països: Jordània, Bahrain, Xipre, Egipte, Israel, Pakistan, Iran, l’autoritat Palestina i Turquia. Al 2014, Espanya es va convertir en un dels països observadors al consell rector de SESAME.

Font: web Sincrotró Alba