Fins al 4 de novembre, els investigadors poden presentar les seves propostes. Els experiments es realitzaran entre l’abril i el desembre de 2014 a les set línies de llum d’ALBA.


Les propostes han d’incloure un resum de 300 paraules i una descripció de l’experiment a desenvolupar. En aquesta ocasió, no s’accepten projectes de llarg termini i les propostes pertanyents a l’àrea de la cristal·lografia de proteïnes (BL-13 XALOC) amb més de dos investigadors principals han de presentar-se en la modalitat BAG (Block Allocation Group).

Un cop superada la viabilitat tècnica, les propostes són avaluades per un panell d’investigadors internacionals de diferents àrea de recerca. Aquest panell elaborarà un ranking de propostes segons la seva excel·lència científica.

Està previst que la convocatòria es resolgui al març de 2014.

Els investigadors interessats han de tramitar la seva sol·licitud a través del portal ALBA User Office.

Bases de la convocatòria
 
Font: web PRUAB