La comarca del Vallès, amb una valoració general del índex de 47,4 sobre 100, es situa en segona posició per darrera del Barcelonès

L’Índex Adeg 2012 de Competitivitat Territorial, impulsat per l’Associació d’Empresaris de l’Alta Penedès, el Baixa Penedès i el Garraf (ADEG) i realitzat per la consultora Actíva Prospect, analitza la situació de les condicions que ofereixen les comarques catalanes per competir en una economia internacionalitzada i basada en la producció de béns i serveis intensius en coneixement i tecnologia. Aquest instrument s’ha anat consolidant any rere any, com a eina útil per a la definició de les polítiques territorials en aquesta matèria i per la identificació dels punts forts sobre els quals promocionar els territoris de cara a l’atracció d’activitat econòmica. L’índex està conformat per 45 indicadors agrupats en 10 dimensions que configuren el model d’anàlisi.
La comarca del Vallès, amb una valoració general del índex de 47,4 sobre 100, es situa en segona posició per darrera del Barcelonès que, de lluny, és el territori més competitiu, amb un índex del 66,5. En tercera posició és situa la comarca del Baix Llobregat, amb un índex del 45,8, i posteriorment, en quarta i cinquena posició, apareixen comarques fora de l’arc metropolità, com són el Tarragonès i el Gironès.
Així doncs, el model de competitivitat territorial català és un model concèntric en el que el Barcelonès i la seva àrea metropolitana presenten les principals avantatges. En un segon terme, les capitals de província exerceixen un rol rellevant en aquest model. Al voltant d’aquests grans pols, les comarques veïnes obtenen avantatges importants vers les que estan més allunyades d’aquests centres. Les comarques menys competitives en una economia globalitzada i basada en la creació d’alt valor afegit, són les que estan menys densament poblades i desconnectades de les principals vies de transport. El mapa de competitivitat comarcal dibuixa un eix principal de competitivitat que va des del Baix Camp al Maresme i un eix secundari entre l’àrea metropolitana de Barcelona, Tarragona-Reus i Lleida.
De les deu dimensions analitzades el Vallès Occidental destaca per una millor qualificació de la població (és la quarta comarca amb majora nombre relatiu de titulats universitaris) i millor oferta formativa, per millors serveis de suport a la producció (és la segona comarca amb major desenvolupament de serveis TIC i de serveis empresarials avançats) i, finalment, per un mercat més intensiu en coneixement i tecnologia, i per una economia més diversificada.
L’informe també destaca que les comarques amb més avantatges competitius són les que generen més perspectives d’ofertes laborals, afavorint que també es registren un nivells més elevats d’atur. Per tant, malgrat un territori pugui disposar d’un entorn més competitiu per desenvolupar una activitat econòmica no significa que tingui un millor posicionament en la dimensió social i ambiental.

Accés al informe del índex: http://www.adeg.cat/cat/indicadors_pdf/Index12.pdf

Font: http://www.copevo.cat/copevoc/noticies/detall.php?apartat=&noticia=270

Fotografia de MyTudut :CC,2.0 (by-nc-sa)