Durant els últims deu anys, el mercat laboral ha anat evolucionant ràpidament. Factors com la globalització i les noves tecnologies, han comportat una autèntica revolució en els processos de selecció de les empreses. A més, la situació econòmica en que ens trobem també ha contribuït a agilitar la selecció de personal. Per tant, les empreses requereixen una formació i especialització molt més marcades. Les xarxes socials suposen un dels nous canals per buscar feina. Segons un estudi realitzat per l’empresa Page Personnel, són 7 els grans canvis que han afectat el mercat laboral durant els darrers anys. Cliqueu aquí per veure el document.

Data d’elaboració: març 2011
Font: Equipos y Talento
Fotografia de Vito Campanelli. CC 2.0 (by-nc-nd)