Energia, tecnologia o logística, sectors amb possibilitats de contractació.

Malgrat la mala situació del mercat laboral, encara hi ha àmbits que generen llocs de treball. Energia, tecnologia, ‘packaging’, logística i ‘retail’ són alguns d’ells.

A pesar que les últimes xifres de l’atur han superat el seu rècord històric, hi ha sectors en els quals segueix creixent la demanda de perfils professionals: energia, tecnologia, packaging, logística i retail presenten més oportunitats professionals enfront d’altres sectors, segons Page Personnel.

Segons la companyia, el sector energètic és una de les àrees en les quals es registren més col·locacions professionals. Entre els perfils més demandats per les empreses destaca el d’enginyer de vendes amb un salari mitjà entre 30.000 i 35.000 euros. També es busca el d’enginyer tècnic industrial en eficiència energètica, la retribució salarial de la qual se situa al voltant de 25.000 euros bruts a l’any.

Els enginyers de projectes fotovoltaics són uns dels perfils més sol·licitats en l’àmbit de les energies renovables, amb un salari de 27.000 euros. En el mateix rang salarial se situa el perfil d’enginyer de qualitat, una de les posicions més sol·licitades pels sectors de producció, automoció, siderúrgica i packaging.

També segueix creixent la demanda de perfils comercials especialitzats. Les posicions de comercial export ( amb una retribució d’entre 26.000 i 38.000 euros), la de tècnic comercial o enginyer comercial (27.000 – 38.000 euros) i la de desenvolupador de negoci (25.000€-35.000€+var), són de les més requerides.

Les empreses del sector retail i internet ofereixen oportunitats professionals als perfils IT, especialment per als llocs de traffic manager, el salari dels quals pot aconseguir els 35.000 euros bruts a l’any, i pel de desenvolupador, que pot arribar a cobrar fins a 40.000 euros a l’any.

L’i-commerce ha estat, no obstant això, un dels sectors que ha experimentat un major creixement en els últims temps i que ha impulsat la creació de nous perfils professionals, com el de tècnic de màrqueting online, el salari mitjà del qual se situa al voltant de 22.000 euros bruts a l’any.

La situació econòmica actual ha empès a moltes empreses a internacionalitzar el seu negoci. Davant aquesta situació es registra una modificació en el tipus de perfil idoni per als departaments financers d’aquestes companyies. Es requereixen perfils cada vegada més preparats i amb coneixements d’idiomes (no únicament l’anglès) sobretot en aquells perfils que puguin mantenir una interlocució amb clients i proveïdors estrangers, així com perfils amb caràcter més analític, amb una visió de negoci més àmplia i preparats per treballar en un entorn cada vegada més globalitzat.

Font: notíca www.expansion.com 31/01/2012

Fotografia de Sebastian teer brug CC,2.0 (by-nc-sa)