L’èxit en els resultats del maneig de les comunicacions 2.0, no es relaciona directament amb la mida de l’empresa; Tampoc per la seva trajectòria històrica, ni per la quantitat d’empleats.

Una bona gestió 2.0 és aconseguir empatia amb els usuaris, sent en aquesta web realment és l’empresa en la vida diària. Les xarxes socials donen oportunitat de fer publicitat, propaganda, relacions públiques i una infinitat d’eines comunicacionals que poden convergir a la xarxa.

Un dels errors més greus que cometen les empreses grans i amb trajectòria, és que contracten a terceres persones per manejar els comptes en les plataformes de Facebook i Twitter on no informen correctament als usuaris que pregunten sobre l’empresa, o no els donen el tracte adequat i no generen contingut.

Les empreses petites tenen l’avantatge que no posseeixen el poder adquisitiu per contractar a tercers, i són els mateixos amos, fundadors o presidents de la petita empresa qui manegen els seus comptes a la xarxa. Són ells mateixos els que tenen interacció amb els seus seguidors i coneixen a la perfecció la informació de la seva empresa, i el que desitja que els seus seguidors sàpiguen d’ella. És una relació més personal, gairebé individualitzada amb els usuaris, que arriben a ser totalment fidels a la marca o empresa.

Aquest avantatge, no significa que la gestió de les empreses grans amb els tercers “Community Manager” sigui nefasta i dolenta, no si el Community Manager coneix sobre l’empresa i sap defensar-la. Per això es veuria summament necessari que aquest tercer sigui capacitat per algú membre de l’organització, que tots dos treballin de colze a colze perquè les plantilles de web 2.0 tinguin un contingut i una bona interfície amb els seus usuaris. O pot ser viceversa, que siguin els Community Manager qui capacitin sobre web 2.0 i xarxes socials als que treballen a l’empresa, i manejar els perfils de les xarxes socials des de dins.

D’aquesta manera, tant empreses, usuaris i experts en la web 2.0 poden convergir en un sol punt, beneficiant i gaudint de la meravella que és l’internet.

Font:notícia de www.puromarketing.com 13/02/2012

Fotografia de Fredcavazza CC,2.0 (by-nc-sa)