La missió d’aquest servei és fomentar la cultura emprenedora al municipi i donar suport a les persones amb idees de negoci perquè esdevinguin projectes empresarials viables i acabin creant i consolidant la seva empresa.

A quins serveis i recursos pots accedir?

Sensibilització:

programes de foment de la cultura emprenedora, concursos i Beca Rotary que premien la millor iniciativa local emprenedora.

Assessorament:

a través de sessions informatives, formació per a realitzar el pla d’empresa i assessorament tècnic individual t’ajudem en l’anàlisi de viabilitat de la teva idea de negoci.

Consolidació:

t’oferim programes de mentoria amb experts multidisciplinars que t’ajudaran a millorar en la gestió de la teva empresa.

Emprenedoria Femenina:

programes adreçats a empoderar a les dones i visibilitzar el talent femení en el territori.

SENSIBILITZACIÓ

 

Té com a finalitat donar a conèixer la creació d’empresa a la població estudiant i a la població general del municipi, per a desvetllar vocacions empresarials i donar visibilitat al talent emprenedor local. Per aconseguir-ho des del servei es porten a terme els següents programes:

 • Cultura Emprenedora a l’Escola (CUEME): aquest programa es treballa transversalment amb Educació i seva finalitat és treballar el foment de la cultura emprenedora en el cinquè curs de l’educació primària, per desenvolupar els valors, hàbits i capacitats claus vinculades a l’emprenedoria. El projecte aposta pel model cooperatiu com a filosofia empresarial de base, perquè aporta un model de gestió democràtica i participativa i reforça un vessant de responsabilitat social. El programa s’adreça a les escoles d’educació primària del municipi i està impulsat per la Diputació de Barcelona.
 • Cerdanyola Talent Factory: té com a objectiu sensibilitzar als joves sobre les seves capacitats , la importància que posin en valor les seves iniciatives, treballar els conceptes d’empresa i emprenedoria i les soft skills, com : treball en equip, la comunicació, l’empatia, el reconeixement dels propis talents i els talents dels altres. El programa d’adreça als centres d’ensenyament secundari del municipi.
 • Beca Rotary “Impuls a l’emprenedoria”: distingeix les millors iniciatives d’emprenedoria local. S’adreça a persones de fins a 40 anys d’edat. La beca està dotada de 2000 euros i altres premis en espècie.

 

ASSESSORAMENT

 

T’informem, assessorem i donem formació des de la idea de negoci fins a la creació de la teva empresa. Podràs accedir a tota una sèrie de recursos i serveis que t’ajudarà en tots aquells aspectes que són claus per la viabilitat del teu projecte empresarial, com: l’anàlisi de la viabilitat de la idea de negoci, formes jurídiques, tràmits de constitució, formació, networking, etc.

COM HO FEM?

Ho fem a través de sessions d’informació i acollida, assessorament tècnic personalitzat i formació especialitzada en la realització del pla d’empresa i en gestió empresarial, a través del següent circuit:

Sessions informatives:

Són la primera porta d’entrada al servei. En aquestes sessions s’informa de forma general sobre el procés de creació d’una empresa, tractant temes com: l’anàlisi de la idea de negoci, aspectes bàsics del pla d’empresa, formes jurídiques, fiscalitat , tràmits per a la constitució de l’empresa i com accedir als ajuts.

Requisits per accedir-hi:

Inscriure’s a la sessió en l’enllaç de sota o contactar a l’Oficina de Promoció Econòmica(OPE)

 

Formació Pla d’empresa:

Les persones que hagin participat en les sessions formatives i vulguin analitzar en profunditat la seva idea de negoci, poden accedir a les següents càpsules formatives per assolir coneixements bàsics de com fer un pla d’empresa, que complementaran a l’assessorament personalitzar de l’equip tècnic d’emprenedoria. Les sessions formatives tenen una durada de 2h i es realitzaran amb una periodicitat quinzenal.

 • Model CANVAS.
 • Pla de Màrqueting.
 • Pla d’Organització i RRHH.
 • Formes Jurídiques , Fiscalitat i obligacions laborals.
 • Pla Econòmic i Financer.

Requisits per accedir-hi:

 • Estar donat d’alta com usuari/ària .
 • Haver participat en les sessions informatives.

Sessions individuals:

Es fa un assessorament tècnic i acompanyament en la realització del pla d’empresa i es profunditza en tots aquells aspectes tractats en la sessió informativa, com per exemple ( formes jurídiques, fiscalitat, laboral, tràmits, ajuts i subvencions, etc.) en funció de les necessitats de cada projecte.

Requisits per accedir-hi:

Haver participat en les sessions informatives.

Formació empresarial:

És una formació que s’ofereix paral·lelament al procés d’informació i assessorament i té com a objectiu millorar les competències emprenedores i aportar coneixements en gestió empresarial. A través d’un itinerari formatiu on s’aborden les diferents àrees de l’empresa, les persones podran adquirir nous coneixements que les ajudarà en el seu procés de creació i consolidació de la seva empresa.

 

Punt PAE. Constitució telemàtica de l’empresa:

Des d’aquest servei es tramiten les altes d’autònom en Hisenda i la Seguretat Social i es constitueixen Societats de Responsabilitat Limitada. En aquest servei també es dona informació i assessorament sobre les obligacions fiscals i laborals de la nova empresa.

Requisits:

 • Haver participat en les sessions informatives.
 • Aquelles persones que necessiten crear l’empresa de forma urgent, prèvia comunicació al servei, no hauran de participar en les sessions informatives i d’acollida per accedir a directament demanant cita prèvia.

Reempresa:

Reempresa és el mercat de compravenda de petites i mitjanes empreses de Catalunya. És un nou model d’emprenedoria i de creixement empresarial: un mecanisme professional pel qual un o més persones reemprenedores accedeixen a la propietat d’una empresa d’altres, en funcionament, per a fer-la créixer sense haver de passar per la fase de crear-la. En la majoria de pimes, i en totes les empreses personals, aquest procés significa l’assumpció de les tasques de direcció i gestió per part de la persona reemprenedora.

En estructurar el procés de Reempresa, es mantenen tots els actius de l’empresa i aquesta continua en funcionament, mantenint els llocs de treball, les instal·lacions, els clients i proveïdors, i donant valor a tota la història, especialment a l’esforç desenvolupat en la creació i desenvolupament inicials de l’empresa. A més, amb la cessió d’empreses es reforça el teixit empresarial actual i de futur i es promou un mercat susceptible de provocar creixement econòmic.

És evident que l’empresa en funcionament ordinari té moltes més possibilitats i capacitats de generació de recursos que una nova empresa que comença de zero, i evita la conflictivitat i judicialització dels processos empresarials de tancament.

La nostra missió és la consecució d’un entorn favorable per a la transmissió d’empreses entre persones empresàries i persones reemprenedores.

Què oferim?

Per tal de garantir un bon servei, els consultors i consultores de Reempresa tracten amb total confidencialitat les consultes i contrasten la informació proporcionada tant per persones cedents com per persones reemprenedores. D’aquesta manera assegurem  que la informació dels anuncis que publiquem és molt més precisa i veraç, ajudant a la presa de decisions.

L’equip de consultors i consultores de Reempresa us acompanyen durant tot el procés de transmissió d’una empresa: des de la primera reunió de presentació de les parts, fins a la signatura del contracte de compravenda, passant per les fases de negociació i mediació per arribar a un acord.

L’assessorament que proporcionem des del Centre de Reempresa de Catalunya es caracteritza per una posició neutral entre les dues parts i la professionalitat que comporta l’experiència de totes les operacions en les que hem intervingut al llarg dels anys.

 

Com cedir una empresa?

 

A Reempresa t’oferim assessorament individual per a l’elaboració del teu pla de cessió, així com assessorament durant tot el procés de transmissió de l’empresa: des de la primera reunió de presentació de les parts fins a la signatura del contracte de compravenda, passant per les fases de negociació i mediació per arribar a un acord.

Aquest acompanyament es duu a terme  des d’una vessant neutral, en la que apliquem l’experiència de totes les operacions en les que hem intervingut. A més de l’orientació durant la preparació i transmissió de l’empresa, treballem per cercar potencials compradors del teu negoci.

Concretament, disposes dels següents serveis:

– Elaboració de l’oferta de cessió.
– Orientació en la determinació del valor del negoci.
– Assessorament sobre els preparatius per a la venda de l’empresa.
– Estudi de l’empresa.
– Recerca de compradors/es potencials.
– Assessorament en la negociació amb l’entorn afectat.
– Assessorament en la redacció de la documentació oficial entre el/la cedent i el/la reemprenedor/a.
– Transferència del know-how de la part cedent a la part reemprenedora.

Com comprar una empresa?

Per donar continuïtat a una empresa o negoci mitjançant el Centre de Reempresa de Catalunya caldrà que segueixis aquests senzills passos:

1- Demana una entrevista presencial, de presa de contacte, amb un consultor/a de Reempresa.

Com fer-ho? Només has de trucar al 93 5947050 o enviar un correu electrònic a reempresa@cerdanyola.cat,

2- Un/a consultor/a de Reempresa es posarà en contacte amb tu per acordar una data i et demanarà que portis a la reunió la documentació necessària.

 

CONSOLIDACIÓ EMPRESARIAL

 

Les empreses de nova creació tenen com a principals reptes posicionar-se en el mercat, arribar al punt d’equilibri i començar a tenir beneficis. Per poder assolir amb èxit aquests reptes cal fer una gestió professionalitzada basada en la direcció estratègica de la nova empresa, que inclogui: el coneixement i l’anàlisi de totes les àrees de l’empresa i del seu entorn, la definició i l’execució d’estratègies que tinguin com a resultat l’augment de la rendibilitat i la continuïtat en el temps de la nova l’empresa.

Normalment en els petits negocis , les persones emprenedores coneixen molt bé el seu ofici, però no tenen els coneixements necessaris per fer una bona gestió de la seva empresa. Segons El Global Entrepreneurship Monitor (GEM), informe de referència de l’emprenedoria a Catalunya i Espanya, les empreses de les persones formades o que participen en programes de capacitació o mentoria, són les que presenten una major taxa de supervivència.

Si aquest és el teu cas, t’ajudem a millorar la gestió de la teva empresa amb els següents serveis:

 1. Resolució de consultes puntuals en les diferents àrees de l’empresa ( màrqueting, RRHH, formes jurídiques, fiscalitat, finançament,etc.
 2. Informació , assessorament i acompanyament en la gestió d’ajuts i subvencions
 3. Tallers formatius en la gestió de les diferents àrees de l’empresa. Link formació
 4. Derivació a programes específics de consolidació empresarial. Link programes empresa

Requisits:
Tenir l’ empresa creada.
Que no faci més d’any des de la seva creació.

EMPRENEDORIA FEMENINA

 

L’ajuntament de Cerdanyola del Vallès treballa per integrar la perspectiva feminista en tots àmbits de la societat, política i economia, amb propòsit d’aconseguir l’equitat entre gèneres i contribuir a un major benestar de les persones que resideixen en el municipi.

Dins de l’àmbit de la promoció econòmica, es porten a terme mesures d’acció positives mitjançant programes que tenen com a principal objectiu integrar la perspectiva de gènere i la igualtat en les empreses i en l’emprenedoria.
Programes adreçats a dones:

Empreses:

1-Cerdanyola Women Corporate:

És un programa d’alta capacitació i desenvolupament en habilitats directives adreçat a empresàries i dones de comandaments intermedis. El programa neix amb la voluntat de visibilitzar el talent femení al nostre territori i empoderar a les dones a dins de les empreses, perquè puguin trencar el sostre de vidre i ocupar llocs de decisió i representació.

Requisits per accedir-hi:

 • Ser una dona empresària o treballar com a directiva.

2- Dones emprenedores:

Xarxa comparteix i guanya : edició 2021-22. A través d’aquest programa s’ha donat suport tècnic especialitzat a dones emprenedores per ajudar-les a consolidar i fer créixer els seus projectes empresarials. També s’ha fomentat les relacions de cooperació i networking entre les participants.

Requisits per accedir-hi:

Ser una dona emprenedora a punt de constituir l’empresa o estar en procés de consolidació.

3- Polígons industrials:

També des de la perspectiva de gènere, es preveu portar a terme pròximament, un programa de millora de la seguretat en els polígons.

Requisits per accedir-hi:

 • Dones treballadores de polígons industrials.

Com pots contactar amb

el servei d’emprenedoria?

 

El servei presta atenció presencial de 8h a 15h a les instal·lacions del

Servei de Promoció Econòmica

Masia de Can Serraperera

Av. Roma, 65

08290 Cerdanyola del Vallès

Tl: 93.594.70.50.

També us podeu posar en contacte a través del correu electrònic: emprenedoria@cerdanyola.cat