Joves per l’ocupació és una proposta destinada al col·lectiu de joves amb edats compreses entre els 16 i els 25 anys i en situació d’atur.

Joves per l’Ocupació és un programa innovador de suport a l’experiència pràctica orientat a la formació i la inserció laboral de joves amb l’objectiu de millorar la seva ocupabilitat i facilitar una experiència laboral en empreses. Es tracta d’una reedició de programes anteriors  amb algunes variacions, que milloren el seu funcionament i donen major flexibilitat. L’Ajuntament de Cerdanyola lidera el projecte a través Servei Municipal d’Ocupació, Promoció Econòmica i Empresa Can Serraperera.

Com a l’edició anterior, el programa combina accions d’orientació professional, tutorització i seguiment individualitzat, de formació professionalitzadora i d’adquisició d’experiència professional en empreses amb incentius a les empreses per contractar joves participants al programa.

L’especialitat que es farà a Cerdanyola és Activitats administratives en la relació amb el client amb un total de 710 hores, de les quals en destaquen 90 hores d’anglès, i 120 hores de pràctiques en empresa, per tal de donar resposta a les demandes de l’actual mercat de treball.

Per a participar-hi en aquesta edició cal que els joves estiguin en situació d’atur  inscrits a l’OTG com a demandants d’ocupació; entre 16 i 25 anys  i que disposin del graduat en ESO però que no hagin continuat amb els estudis postobligatoris.

Les persones interessades a participar en aquest projecte, poden posar-se en contacte amb el Servei Municipal d’Ocupació, Empresa i Promoció Econòmica a través del telèfon de contacte 935 947 050 o el correu electrònic: ofertesdetreball@cerdanyola.cat. Espai web www.cerdanyolaoberta.cat.

Font: http://www.cerdanyola.info/web/menu_principal/inici/noticies/2012/2013/02/12/programa_joves_ocupacio.html