El divendres 11 d’octubre de 2013 s’ha celebrat la primera sessió del Programa al Parc de Recerca UAB, que ha reunit els 52 investigacdors inscrits. El curs els ensenyarà com transformar les seves idees de negoci en solucions aplicables al mercat. L’anterior edició va generar la creació de dues noves empreses de base tecnològica.

El Parc de Recerca UAB ha posat en marxa el divendres 11 d’octubre de 2013 el Programa de Generació d’Idees 2013, una iniciativa conjunta amb la UAB que es celebra per segon any consecutiu i que té com a principal objectiu el desenvolupament d’idees de negoci i la seva transformació en projectes empresarials reals. L’edició d’enguany està enfocada a la creació de projectes en el sector bio.

El programa, que tindrà una durada de 7 setmanes, inclou una fase de generació d’idees, una fase de formació en els aspectes claus de la gestió empresarial i, finalment, un concurs que premiarà els 3 millors projectes presentats. Les primeres 4 sessions, que es desenvoluparan durant el mes d’octubre, aniran destinades a la generació d’idees i al seu desenvolupament, a través de dinàmiques de grup, estructuració de la informació a partir de dades reals del mercat, dels possibles competidors, legislació i el desenvolupament de la proposta de negoci a través del sistema Canvas Business Model. Durant aquesta fase, també es formaran i es presentaran els grups de treball.

La segona fase, estarà dedicada a formar els participants en aspectes clau com els jurídics (requisits per crear una empresa, tipus de societats i el seu funcionament, etc.), la propietat intel·lectual i la valorització, el model de negoci, el finançament i les tècniques de presentació. D’aquests segona fase, seran escollits 5 projectes finalistes que passaran a la fase final. 

Per últim, el dia 29 de novembre els projectes finalistes seran presentats pels seus creadors davant d’experts de valorització d’idees de negoci que escolliran els tres guanyadors.  

Segons Buenaventura Guamis, director general del PRUAB, “el programa ha tingut una molt bona acollida, a partir de l’experiència de l’any passat que va ser molt positiva i que va generar la creació de 2 empreses. Enguany comptem amb participants de tots els centres del campus del sector bio, cosa que pot generar moltes sinergies”. 

L’edició de l’any passat, dirigida a doctors de l’Escola d’Enginyeria, va generar la creació de 12 projectes, 2 dels quals s’han transformat en empreses que avui dia es troben en actiu. El programa va dirigit a estudiants de doctorat i a investigadors que tinguin interès a generar solucions de mercat a partir de la seva recerca. 

Més informació

Web del Programa de Generació d’Idees

Font: web PRUAB