El finançament que l’Associació de Parcs Científics i Tecnològics d’Espanya (APTE) ha aconseguit per a la seva xarxa d’empreses ascendeix actualment a 1.396.000 euros, dels quals ENISA ha aportat el 67%.

El passat 10 de juliol de 2012 l’Associació de Parcs Científics i Tecnològics d’Espanya (APTE) va signar un acord marc de col·laboració amb l’Empresa Nacional d’Innovació (ENISA) amb l’objectiu d’augmentar les facilitats i millora de les condicions de finançament de les pimes dels parcs científics i tecnològics membres de APTE. Gràcies a aquest acord, l’APTE va començar a actuar com a canal d’entrada de les sol·licituds de finançament procedents de les pimes dels parcs realitzant una anàlisi prèvia de les mateixes abans de la seva presentació a ENISA. D’aquesta forma es pretenia facilitar i dinamitzar la captació dels projectes empresarials i ampliar el nombre de sol·licituds amb possibilitats d’èxit.

Com a complement a aquesta activitat, l’APTE va organitzar durant 2013 de forma conjunta amb ENISA 18 jornades informatives a 18 parcs científics i tecnològics per donar conèixer les característiques de les línies de finançament ENISA.

El producte financer que ofereix ENISA, el préstec participatiu, és un instrument amb un especial atractiu per a les pimes, ja que es troba a mig camí entre els préstecs tradicionals i les inversions de capital de risc i no precisa de més garantia ni aval que un pla de negoci viable i de qualitat.

Fruit d’aquestes accions s’ha aconseguit que es presentin un major nombre de sol·icituds a les diferents modalitats d’ajuda que ofereix ENISA per part de les pimes dels parcs. En concret, s’han presentat 37 sol·licituds entre 2012 i 2013, de les quals el 48% han estat aprovades amb un finançament total d’1.396.000 € i ENISA ja ha procedit al pagament del 67% d’aquest import.

Amb aquesta actuació, APTE, a través de la seva Comissió Delegada de Finançament, ha contribuït al seu objectiu de facilitar el difícil accés al finançament de la innovació per a les pimes dels seus parcs membres, previst en el seu pla d’actuació de 2013.

Font web PRUAB